Het herfstnummer heeft ondermeer de volgende onderwerpen:


   • Vereniging als adviseur
   • Herinrichting WOP Ringakker
   • Wolvensymposium
   • Natuurlijk bosbeheer
   • Damherten, je kan ze bijna stapelen
   • Het Deelerwoud
   • Damherten in de AWD
   • Op verzoek
   • Natuurlijke begrazing onder de loep
   • Vroege bronst

   Midden oktober in de bus.