runderen ovp kln bijgew

De Provincie Flevoland heeft samen met SBB de intentie om in de toekomst het grote publiek beter te gaan bedienen met informatie over de Oostvaardersplassen en het beleid over de grote grazers waaronder onze edelherten. Dit alles om de uitvoering van het Rapport van Geel te volgen en vragen te beantwoorden over dit door Provinciale Staten vastgestelde beleid. Hiervoor worden bijeenkomsten gepland (schuursessies) en is er de mogelijkheid om met de gedeputeerde Hofstra een afspraak te maken. De site van de Provincie Flevoland zegt hier het volgende over:

Schuursessies en gesprekken met de gedeputeerde

Laat u informeren over de toekomst van de Oostvaardersplassen en ga in gesprek met vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, provincie Flevoland en andere deskundigen. Dit kan onder andere op zaterdag 26 januari 2019 van 15.30 tot 20.00 uur.

Locatie

De Oostvaardersplassen en het beheer van dit bijzondere natuurgebied verandert. Deze eerste schuursessie biedt volop gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen. Locatie: Buitencentrum Oostvaardersplassen, Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad. Aanmelden voor deze schuursessie kan via Staatsbosbeheer.

Aanmelden

De schuursessies van Staatsbosbeheer en het spreekuur met de gedeputeerde maken onderdeel uit van de ambitie van de provincie en Staatsbosbeheer om het contact met personen en organisaties uit de omgeving van de Oostvaardersplassen te intensiveren. Heeft u belangstelling voor het spreekuur met gedeputeerde Harold Hofstra? Dan kunt u zich aanmelden via oostvaardersplassen@flevoland.nl

Een aantal leden van VhE hebben gebruik gemaakt van deze uitnodiging en twee geven onderstaand hun ervaringen weer:

Reactie Van Tjalling van der Zee op facebook d.d. 27 januari

Gistermiddag bij de schuursessie geweest van Sbb in de ovp. Staatsbos gaf uitleg over het nieuwe beleid. Een deel van de paarden worden verplaatst naar elders. Ze proberen gehele families te vangen en die in haar geheel te verplaatsen. De heckrunderen blijven op het huidige aantal. In het roodwild vindt flink afschot plaats. De dieren zagen er goed uit. Ik lees nu reacties op het verslag van Tonny dat de dieren er niet goed uitzien en dat mensen Sbb niet geloven. Aan die mensen zou ik willen vragen: waar waren jullie? Sbb probeert op deze manier transparant te zijn en uitleg te geven via blogs en andere media over de stand van zaken. Hou eens op met dat negatieve gedoe want daar bereik je niets mee.
Ik ben er geweest gister en ik geef mijn mening via deze post. Ik kom al jaren op de ovp, ken veel mensen die met de ovp te maken hebben. Was het absoluut niet eens met het vorige beleid en vind dat afschot de enige mogelijkheid is om het gebied te 'redden'. Voor de duidelijkheid: ja, ik ben jager en Nee dit afschot heeft niets met jacht uit te staan. Je hebt een balans nodig in een gebied. Er staan hekken omheen dus voedselaanbod is beperkt. En een populatie roodwild die niet in aantallen beperkt wordt vreet je complete bos op. De ovp is daar een mooi voorbeeld van. Damwild doet dit ook.

Er worden meest struiken aangeplant en in beperkte mate bomen waaronder de eik. Er zijn reeds beschuttingswallen gemaakt met beplanting daarop. Dit heeft allemaal zijn tijd nodig want alle veranderingen zijn vergunningsplichtig omdat dit in natura2000 gebied is. 
Dan nu over het bijvoeren: bijvoeren is verboden! Slechts onder bepaalde omstandigheden toegestaan voor de paarden en runderen. Bijvoeren van roodwild is altijd verboden. Als mensen niet weten wat daar de reden van is bemoei je er dan ook niet mee. De reden dat mensen willen bijvoeren is enkel gestoeld op emotie en niet op kennis. Ik snap dat mensen dit willen maar bijvoeren is ronduit een kwalijke zaak. Dat is ook de reden dat hier streng tegen opgetreden wordt. 
Ook werd er gevraagd of de prikpil niet een optie is om geboortebeperking te realiseren. De dierenarts gaf aan dat dit niet mogelijk was omdat men de te darten dieren individueel moet kunnen herkennen én na 2 dieren te hebben gedart kom je bij de rest niet meer in de buurt. Toch is er verder onderzoek naar gedaan naar die mogelijkheid. 
Ik hoop dat door vermindering van de grote grazers de flora weer kans heeft om zich te herstellen. Dat hierdoor de vogels weer komen en er een goede balans komt tussen dieren en voedsel en beschutting.
Al met al een nuttige samenkomst van verschillende partijen met uiteenlopende interesses en belangen. Ik denk dat Staatsbos hiermee een goede stap heeft gezet om de ontstane argwaan beetje voor beetje weg te nemen.
En voor de mensen die nog steeds argwanend zijn: er komen waarschijnlijk meer schuursessies, ik zou zeggen geef je op en ga met Sbb in gesprek. Want al liggen de meningen zover uit elkaar; je moet in gesprek blijven...
fijne zondag.

Tonny Lenselink schreef 26 januari het volgende:
Het was vandaag een nuttige dag waarbij de aanwezigen een goede en duidelijke uitleg gekregen hebben over huidige en toekomstige beheer van de Oostvaardersplassen. Ook was het goed dat de Hr Hofstra namens de provincie Flevoland aanwezig was om met de aanwezigen uitgebreid van gedachten te wisselen. Verder zijn we met de Ecokar nog het gebied in geweest en hebben onderweg de nodige uitleg gekregen over het verplaatsen van de Konikpaarden en het evt bijvoeren van de grote grazers wanneer dat nodig is.
Staatsbosbeheer en Prov. Flevoland hartelijk dank voor jullie transparante uitleg!

Redactie:

Door de verwerking door de poelier is er nu iedere dag een keuring over de conditie van de geschoten dieren, een betere 'vinger aan de pols' is er niet! Tot nu toe was de uitslag: bovengemiddelde conditie, beter dan de herten van de Veluwe. Dus de discussie over bijvoeren is voor de herten niet relevant!

Koniks ovp kln bijgew