Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het leefgebied van wolven op de Noord- en Midden-Veluwe vastgesteld. Dierhouders binnen het gebied kunnen zich voorbereiden op het beschermen van hun dieren. Het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders en LTO-schapenhouderij gaan nu actie ondernemen om gesprekken op gang te brengen, de provincie Gelderland ondersteunt dat.

Wanneer een territoriale wolf zich in Nederland gevestigd heeft, is het vaststellen van het leefgebied een belangrijke stap om vervolgens in gesprek te gaan met gemeenten, terreineigenaren en schapenhouders in het gebied. Volgens Gedeputeerde Peter Drenth geeft dit besluit duidelijk voor de mensen in het gebied: "We willen bijdragen aan preventieve maatregelen als dat nodig is. Maar dan is het wel belangrijk dat alle partijen meedoen en er een gezamenlijk plan komt.” Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben al eerder toegezegd dat de komende drie jaar alle schade door wolven wordt vergoed. Dat geldt voor hobbydierhouders en professionele dierhouders.

De provincie heeft ervoor gekozen om de leefgebieden van de wolvin op de Noord-Veluwe en de wolvin op de Midden-Veluwe tegelijk vast te stellen. Ook keken de onderzoekers naar het gedrag van wolven, zoals de gemiddelde afstand die een wolf op zoek naar voedsel aflegt, en hielden zij rekening met de specifieke situatie op de Veluwe, zoals bestaande rasters en snelwegen.

 

leefgebieden wolf

Voor het vervolg willen Gedeputeerde Staten van Gelderland binnenkort een gebiedscommissie instellen. De eerste verkennende gesprekken zijn al geweest en deze moeten uiteindelijk leiden tot een plan dat dieren in het leefgebied beschermt. Daarover zullen Provinciale Staten een besluit nemen.