In Zuid-Limburg leven zo'n 50 tot 100 wasberen. Provincie Limburg heeft eind maart besloten om de wasberen niet meer toe te staan in het natuurgebied van Zuid-Limburg. Er werd besloten de wilde wasberen in het gebied rond Sittard en Maastricht af te schieten om te voorkomen dat het roofdier zich definitief vestigt in Nederland. Stichting Aap heeft hiertegen bezwaar aangetekend en verzocht om de dieren te mogen opvangen en dat lijkt nu ook te gebeuren. In eerst instantie vond gedeputeerde Hubert Mackus dit geen alternatief omdat de dieren een voor een gevangen dienen te worden en hiervan de kosten veel te hoog zouden zijn, maar na veel tegenstand heeft de provincie toch besloten om wel te proberen de dieren op te vangen.

Wasberen zijn afkomstig uit Noord- en Midden-Amerika en komen van nature niet in Nederland voor. Zo'n 80 jaar geleden werd het roofdier uitgezet in Duitsland voor de jacht, maar vormen daar nu ook een plaag en sinds enkele jaren steken de dieren regelmatig de grens over naar Nederland.

Wasberen concurreren met soorten die wel van oorsprong in Nederland leven, zoals vossen, dassen en marters. Ze eten dezelfde dingen en leven in hetzelfde gebied. Hiermee zijn ze een bedreiging voor onze inheemse soorten.

De wasbeer staat op de lijst van zogenoemde invasieve exoten van de Europese Unie en vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Nederland wil dus voorkomen dat de wasberen zich hier echt gaan vestigen. Wasberen kunnen een overdraagbare parasiet bij zich dragen en vormen hiermee een risico voor de gezondheid van de mens. Daarnaast kunnen de dieren flinke schade aan tuinen, landbouw en vuilnisbakken aanrichten bij hun zoektocht naar voedsel.

Er bestaat het risico dat de toestroom van wasberen uit Duitsland op een bepaald moment niet meer te stoppen is volgens Mackus. Hij pleit daarom voor een grensoverschrijdende samenwerking bij de bestrijding van de roofdieren.

 

Fietsers maakten in juli vorig jaar in de buurt van Eijsden, tegen de Belgische grens, dit beeld van rondsnuffelende wasberen:

 Drie wasberen Zuid Limburg