Staatsbosbeheer heeft in het afgelopen winterseizoen 1745 edelherten geschoten in het Oostvaardersplassengebied. De organisatie had opdracht gekregen van Provincie Flevoland om de edelhertenstand met 1800 edelherten te verminderen. Dat is ze dus bijna gelukt. Van 10 december tot 1 april is SBB hiermee bezig geweest. Voor het einde van het jaar moet dat aantal op 1800 uitkomen. Daarbij is geen rekening gehouden met een groei van de populatie tot januari 2020. De populatie moet worden teruggebracht naar 490 herten. We kunnen nu berekenen dat er nog ongeveer 550 zijn overgebleven, de aanwas is ongeveer jaarlijks ongeveer grofweg 30% en zal daarmee op 715 uitkomen (dit is geschat). Eind oktober zullen er weer tellingen zijn, dan weten we meer. Tijdens het broedseizoen van vogels (tussen april en september), het geboorteseizoen van de hertenkalveren en de bronst van edelherten (oktober) is er geen afschot. De operatie zal op 1 september weer verdergaan tot en met december. 

Acht van de geschoten edelherten waren "gebrekkig of verwond". Er zijn 1235 edelherten voor consumptie aangeboden. De afgelopen maanden werd één heckrund geschoten uit dierenwelzijnsoogpunt. Ook werden twee gewonde of gebrekkige konikpaarden geschoten en één konikpaard stierf een natuurlijke dood.

De Provinciale Staten van Flevoland besloot in juli vorig jaar het aantal grote grazers in het natuurgebied te verminderen omdat de populatie te groot was geworden. Daardoor was er te weinig voedsel voor alle grazers en stierven er elke winter dieren van de honger. Er werd besloten een aantal konikpaarden te verhuizen en het aantal edelherten moest met tot 490 worden teruggebracht. Tegen het afschieten van de dieren was verzet. Actievoerders eisten dat de dieren zouden worden bijgevoerd. Vijf dierenwelzijnsorganisaties spanden een rechtszaak aan om het afschieten van herten tegen te houden. Dit zonder succes.