Het was een lange strijd maar boeren in enclave Leuvenum Staverden krijgen in het vervolg schadevergoeding voor de schade door edelherten aangebracht aan hun gewassen, zo heeft de provincie Gelderland besloten. Over de edelherten in de agrarische enclave en de schadevergoeding is al zeker een kleine tiental jaren discussie. Voorheen was er een ‘edelhertenregeling’, vanuit de provincie Gelderland, maar deze bleek niet te voldoen aan Europese voorschriften en werd destijds weer afgeschaft.

"De provincie Gelderland heeft geprobeerd de edelhertenstand in het gebied naar beneden te krijgen, door de dieren af te laten schieten, maar dat leidde niet tot het gewenste resultaat." aldus woordvoerder Eva Calicher van de provincie. De doelstanden werden niet gehaald, er bleven te veel edelherten over. Daardoor is er sprake van steeds terugkerende schade.’’

De nieuwe regeling houdt in dat de schade door edelherten aan gras en andere gewassen volledig wordt vergoed. Boeren hoeven de schades niet herhaaldelijk zelf meer aan te vragen. De taxatie van de schade gebeurt vanaf nu automatisch door een contactpersoon van de provincie die door het gebied loopt. Ook hoeven de boeren geen eigen risico meer te betalen en krijgen ze een hectaretoeslag zoals Gelderland die ook uitkeert in ganzenrustgebieden. ,,Het gaat maar om ongeveer tien boeren. Per jaar zal de uitkering rond de 25.000 euro zijn,’’ schat de woordvoerder.

Nog even is er gekeken naar een oplossing met hekken rond de landbouwpercelen. Maar er komen geen hekken, zo besloot Gedeputeerde Staten. Het plaatsen van hekken of rasters is geen garantie dat de edelherten het gebied niet meer in komen. Daarnaast vindt de Provincie Gelderland dat dieren in natuurgebieden juist makkelijk van het ene naar het andere deel moeten kunnen lopen. 

Volgens woordvoerder Tjerk Elzinga van LTO Noord zijn de boeren blij met de regeling: "Edelherten horen op de Veluwe thuis, maar boeren ook. Zij kunnen alleen boer blijven in dat gebied als ze gecompenseerd worden voor de schade die ze lijden door de edelherten. Deze regeling lijkt op de oude ‘edelhertenregeling’. We hebben afgesproken dat het afschieten van de edelherten ook blijft doorgaan, om alsnog te proberen de doelstanden te bereiken.’’