NP De Hoge Veluwe kondigt begin juli aan dat het park alle wildpassages van en naar het park gaat afsluiten. Het park zegt in afwaching te zijn van afspraken met de provincie over de grote stroom herten die vanuit het Deelerwoud naar het park toetrekken. Daarnaast wil het park geen toegang verlenen aan de wolf. Het park geeft aan dat al voor het derde jaar een grote toestroom (50%) van herten heeft van het Deelerwoud, voorheen was dit 2%. De binnengekomen herten doen zich tegoed aan de natuurlijke verjonging van de bossen van het Nationale Park. 

Met deze actie schendt het park een miljoenendeal die het met de provincie had gesloten in 2012. Deze zogenaamde packagedeal hield in dat in ruil voor het openstellen van de wildpassages Deelerweg en Oud-Reemst Provincie Gelderland miljoenen aan het park betaalde. De Hoge Veluwe kreeg daarmee de door de provincie zo vurig gewenste aansluiting met andere natuurgebieden, zo meldt het AD.

Met het dichtzetten van de ecoducten zette Nationaal Park de Hoge Veluwe begin juli deze stap. Toen er in 2013 op de gehele Veluwe flinke stappen werden gemaakt in het ontrasteren van de Veluwe werd tussen NP De Hoge Veluwe en het Deelerwoud ook een wildpassage aangelegd (daarnaast kwam er een ecoduct in zuidelijke richting). De edelherten en damherten konden daarmee vrij in- en uitlopen van het ene naar het andere gebied. Enkele jaren daarna begon Natuurmonumenten in het Deelerwoud een pilot met het stoppen van afschot van de aanwezige herten, een afschotvrije zone werd ingesteld. Dit heeft geresulteerd in de groei van de aanwezige hertenpopulatie. Dat de herten van het Deelerwoud in de gaten zouden krijgen dat er bij de buren genoeg te vreten was, kon je natuurlijk op wachten. Nu het aantal overlopers flink is gegroeid besloot NP De Hoge Veluwe de poorten weer te sluiten. 

Naast de binnenkomende herten heeft het park ook problemen met de wolf. Vanaf de eerste aankondiging van deze predator heeft directeur Van Voorst tot Voort aangekondigd dit dier niet te willen toelaten tot het park. De aanwezige moeflons zouden een te gemakkelijke prooi zijn en het park wil deze wilde schapen op de heide niet kwijt. 

Bij het oprukken van de Afrikaanse varkenspest vorig jaar heeft het park al de varkenspoorten op de ecoducten gesloten. Hiermee is het park nu weer hermetisch gesloten voor de dieren. Deze situatie is niet nieuw, de wildpassages en ecoducten waren immers pas vanaf 2013 in gebruik genomen. 

Volgens Van Voorst tot Voorst heeft het nationale park vrijwillig meegewerkt aan, wat hij noemt, 'de hype van ecoducten': "Wij hebben wel altijd gezegd: we willen geen overlast krijgen van de buren. Wij veroorzaken zelf ook geen overlast bij onze buren. Wij willen ons beheer in eigen hand houden. Het gaat om particulier grondbezit. Wij hebben een hoge biodiversiteit in het park. Die hebben we bereikt met actief beheer en voortdurend ingrijpen."

In 2017 kreeg het park de BelleEuropa Award, een prestigieuze Europese prijs voor excellent beheerde particuliere natuurgebieden met een hoge biodiversiteit. Van Voorst tot Voorst: "Wij kiezen voor moeflons om de heide open te houden omdat de moeflon de enige soort is die ook grove den eet. Door de open gebieden te laten begrazen hoeven wij daar geen machines in te zetten. Daar past de wolf niet bij. Er komen voornamelijk edelherten binnen en wat damherten. Doordat er meer herten binnenkomen, moeten onze mensen meer jagen. We houden de aantallen herten en wilde zwijnen bewust laag. We streven naar een voorjaarsstand (na afschot en vóór geboorte) van circa 220 moeflons, 50 wilde zwijnen en 180 edelherten. Het overschot aan edelherten schieten wij af zodat het natuurlijke verjongingsproces in de bossen niet wordt verstoord en ter bescherming van beschermde planten en kruiden. Dit wordt continu gemonitord. Voor damherten geldt een nulstand. Het overschot aan wilde zwijnen schieten wij af ter bescherming van kwetsbare faunasoorten zoals reptielen. Dat we meer herten moeten afschieten is een extra inspanning waar wij niet op zitten te wachten. De jacht is geen doel op zich. Het is het sluitstuk van het totale beheer. Het is ook geen verdienmodel, zoals veel mensen denken, maar een druppel op de gloeiende plaat. Faunabeheer kost heel veel geld. Het is een fabeltje dat we verdienen aan jacht."

De ecoducten zijn met belastinggeld aangelegd in opdracht van de provincie. Wij begrijpen dat bepaalde mensen graag zien dat grofwild kan migreren, maar de praktijk leert dat de herten amper willen migreren als ze voldoende ruimte, rust en voedsel hebben. De Hoge Veluwe is daarvan het bewijs want er gaan vrijwel geen herten uit en er komen alleen maar herten van buurtterreinen binnen. We hebben dus geen bezwaar tegen migratie van grofwild, maar we werken er pas aan mee als we de garantie hebben dat de grote instroom van herten stopt." Volgens de directeur zijn Natuurmomenten en de provincie nu aan zet: "En als een wolf ons Park binnenkomt, willen wij preventief kunnen ingrijpen en de wolf kunnen laten afschieten."

Volgens Van Voorst tot Voorst gaat het provinciale wolvenplan volledig voorbij aan de verantwoordelijkheid van grondeigenaren voor een integraal beheer en aan de instandhoudingsplicht van beschermde soorten in het kader van Natura 2000: "In andere Europese landen worden wolven gecontroleerd beheerd, dus moet dat in Nederland ook kunnen."

Het Nationale Park is al drie jaar in overleg met de provincie over de instroom van edelherten en sinds de wolf zich in Nederland heeft gevestigd ook over de wolf. Na de zomer gaan ze weer met elkaar om de tafel.

De directeur voegt toe: "Wij vinden het prima dat sommigen blij zijn met de wolf, maar de problemen zullen zich vanzelf aandienen. Wij denken dat Nederland volslagen ongeschikt is voor wolven. Dit baseren wij op de praktijkervaringen van onze collega-grondeigenaren in de omringende Europese landen die al geruime tijd met wolven van doen hebben en die bepaald niet gelukkig zijn met de negatieve effecten van wolven op hun terreinen en de biodiversiteit."