Banner 2 VhE

9-9-2019

Geacht college van gedeputeerde Staten van Flevoland,

De Provincie Flevoland heeft aan de Universiteit Utrecht opdracht gegeven een literatuuronderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van anticonceptie bij vrijlopende hoefdieren. In de bestaande literatuur is al veel bekend over anticonceptie van b.v. olifanten en buffels in Afrika, mustangs in Amerika of herten in een stadspark van Detroit maar er zijn geen gegevens bekend over anticonceptie van honderden, vrijlevende, wilde, Europese edelherten.

Vereniging het Edelhert heeft in 2018 de twee experts in Nederland prof. dr. Tom Stout en drs. Mark Hoyer hun mening gevraagd betreffende het toedienen van anticonceptie bij edelherten uit de Oostvaardersplassen en de bevindingen verwerkt in een artikel voor ons tijdschrift Het Edelhert.

Als bijlage een kopie van het artikel uit het zomernummer van het tijdschrift Het Edelhert met de titel: Is anticonceptie bij wilde edelherten een nieuwe beheervorm?

Dit artikel is het lezen waard en is mede gebaseerd op het rapport van onze vereniging 'Standpunt ten aanzien van het beheer van edelherten en damherten in Nederland' uit 2009.

Graag vraag ik nog even u aandacht voor het volgende:

1. De edelherten die in 1992 vanuit diverse hertenfokkerijen in Europa in de OVP zijn uitgezet waren niet wild, de nakomelingen en tevens huidige populatie is nu na 27 jaar volledig verwilderd en moeten nu ook zo beoordeeld worden, dit natuurlijk naast de wettelijke status van 'wilde dieren'.

2. Iedere handeling welke verstoring geeft aan deze wilde edelherten is in de zin van de wet strafbaar en gaat in tegen het dierenwelzijnsprincipe.

3. In de afgelopen tijd is weer eens duidelijk geworden dat het menselijk ingrijpen zoals het in quarantaine houden en het 'slepen' met dieren zoals een transport over meer dan 24 uur tegen alle dierenwelzijnsprincipes indruist.

Wij vertrouwen erop dat deze informatie u meer inzicht geeft betreffende de toekomstige beslissingen over 'onze' edelherten in de eens zo mooie Oostvaardersplassen.

Mocht een toelichting nodig zijn, natuurlijk van harte welkom.

Namens het bestuur van VhE

Jozef H.M. Linthorst

Betreffend artikel is te lezen via onderstaande link of als pdf te downloaden