Piet B. wild 16.45 op weide

Tot een jaar of 10 geleden was de kans om wild te zien bij dit kijkscherm in het najaar redelijk en buiten die periode matig. Er was geen bronst te zien. Dat veranderde geleidelijk aan na de opening van het ecoduct Hoog Buurlo in september 2011. Dat ecoduct ligt er dichtbij en de herten kunnen daardoor wisselen met de Asselse heide. De herten ontdekten het gebied en rond 2015 begon er tijdens de bronst al aardige activiteit te komen en in 2016 werd de bronst er gedurende de vele avonden nog beter waarneembaar. Dit scherm is direct langs de weg en dat trok veel publiek aan. Met de fiets kom je bijna tot in het scherm en de auto kun je er meestal vaak binnen 150m kan parkeren. Er waren avonden dat er 50 of meer mensen tegelijk naar het wild wilde kijken en dat door 8 à 10 kijkgaten. Dat ging niet en men begon te mopperen op elkaar en/of men ging op de grondwal naast het scherm staan. Of nog erger via de bosranden langs de weide op. Hier was het wild niet van gedient en trok naar de achterrand van de weide of zelfs het bos in. Dat leverde nog meer onderling gekissebis achter en rond het scherm op.

Dit gegeven van een te klein scherm bij een locatie met grote kans op wild was één van de aandachtspunten van een projectgroep die een evaluatie van deze WOP heeft uitgevoerd tijdens de 1ste cursus wildzichtbaarheid van onze vereniging eind 2016. Nadat de bevindingen waren voorgelegd aan de terreinbeheerder (SBB) is er gestart met fondswerving voor een nieuw en groter scherm, werden er een aantal kijkgaten bijgemaakt in het bestaande scherm en werd overgegaan tot begeleiding van het publiek tijdens de bronst. Binnen SBB en onze vereniging werden vrijwilligers geworven en in 2017 stonden gedurende vier weken elke avond en een enkele ochtend twee vrijwilligers bij het scherm. De coördinatie van dit project is een gezamenlijke actie van SBB (Laurens Jansen) en onze vereniging (de auteur). Het primaire doel is om als gastheer/vrouw informatie te verstreken en secundair om mensen aan te spreken op ongepast gedrag. Dat sorteerde zeer goede resultaten. Het publiek reageerde voor het overgrote deel enthousiast, de sfeer achter het scherm werd aangenamer en wildverstorend gedrag werd tot een minimum beperkt. Een groot succes dus, zodat toen besloten is om deze aanpak de komende jaren te continueren, ook bij het nieuwe scherm.

Begin 2018 was het ontwerp van dat nieuwe scherm klaar en was er voldoende budget (€75.000).
Het vergunningentraject kost echter veel tijd, waardoor de beoogde realisatie in zomer 2018 niet lukte. Dat traject loopt helaas nog steeds en vanwege de recente perikelen rond de PAS (Programma Aanpak Stikstof) is het nu zelfs opgeschort. Voorlopig moeten we het dus nog doen met het bestaande kleine scherm.

Op vrijdag 13 september zijn we voor het 3de jaar gestart zijn met de publieksbegeleiding. Die zal ongeveer doorlopen tot 9 oktober (afhankelijk van het verloop van de bronst en de daaraan gekoppelde aanloop naar het scherm). Hieraan nemen zeven vrijwilligers van SBB en negen van onze vereniging deel. Gedurende de eerste week is er elke avond een bronstroedel van 20 tot 35 stuks te zien geweest en liet het plaatshert zich aardig horen. Vanuit de bosranden kreeg hij steeds meer 'tegengas', doch een rivaal heeft zich op de weide nog niet vertoont. Ook een rotte zwijnen variërend van acht tot twintig stuks laat zich elke avond zien. Gedurende de 3,5-4 uur dat de begeleiders er elke avond stonden kwamen 100 tot 250 mensen een kijkje nemen. Dat aantal zal gelet op onze ervaringen waarschijnlijk oplopen tot 450-500!! Tijdens die verwachte piekavonden staan er 3 begeleiders.

Al met al een mooi voorbeeld van samenwerking tussen SBB en onze vereniging!