Vereniging het Edelhert is bij de 11e landelijk beheerdersdag die vandaag wordt gehouden op Landgoed Mariënwaerdt in Beesd. De stand van VhE wordt als altijd bemenst door Hennie Degen. Goed om hier ook acte de presence te geven.

VhE Hennie in Beesd 1a   VhE Hennie in Beesd 2a

Naast de twee hoofdthema's klimaat en landbouw zjn er ruim dertig verschillende presentaties, workshops en excursies.

  • Wat zijn de effecten van de droogte op de natuur en onze bossen? Met ervaringen uit Nederland én Vlaanderen.

  • In Noord-Holland experimenteert het Innovatieprogramma Veen met het vernatten van veenweidebodems: tegen bodemdaling en CO2-uitstoot, voor natuur en behoud van landbouw. Roel van Gerwen (Landschap Noord-Holland) vertelt erover.

  • Wat kunnen landgeiten voor natuurbeheer betekenen en wat hebben ze nodig? Jaap Mekel (Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten) doet het uit de doeken.

  • Afvaldumping, wildcrossen en stroperij zijn in het Brabantse buitengebied aan de orde van de dag. Erik de Jonge (Brabants Landschap) deelt zijn ervaringen over wat wel en wat niet werkt.

  • Deze zomer is een eerste proef uitgerold met automatische herkenning van insecten. Theo Zeegers (EIS) en Eelke Jongejans (Radboud Universiteit) vertellen erover.

  • Welke kansen biedt beheer met drones? Praktijkervaringen uit een fieldlab Krimpenerwaard met beheer van boerenlandvogels.

  • De beslisboom Amerikaanse vogelkers: onder andere een veranderende kijk op het functioneren van deze boomsoort in bosecosystemen, de hoge bestrijdingskosten en de onuitroeibaarheid gaven aanleiding voor deze beslisboom voor beheerders van de hand van Jan den Ouden (WUR) en Bart Nyssen & Gerard Koopmans (Bosgroepen).

De dag is uitverkocht. U kunt er dus niet meer naartoe.

VhE Hennie in Beesd 3a