roedel herten op Rum 2 kln

(Foto is gemaakt als dia en omgezet naar digitaal, vandaar de kwaliteit.)

Edelherten op Rum werpen eerder hun kalveren. Op het Schotse eiland Rum leven een groot aantal edelherten. De edelherten van het Schotse eiland Rum krijgen hun kalveren steeds eerder. Onderzoekers menen dat dit mogelijk van klimaatverandering komt. Op het eiland wordt al ruim 45-jaar gegevens verzameld over de aanwezige edelherten.

Op het eiland wordt al geruime tijd intensief onderzoek uitgevoerd naar de grazende edelherten. Wetenschappers hebben al zeker 45 jaar aan veld- en genetische gegevens verzameld. En daaruit blijkt nu iets opvallends. Hindes krijgen ieder jaar één kalf. Uit de data blijkt dat de Schotse hindes per decenium drie dagen eerder een kalf zetten. Dat heeft erin geresulteerd dat hindes nu ongeveer twee weken eerder bevallen dan de edelherten in de jaren tachtig. Daarnaast blijkt dat de hindes die eerder bevallen ook gedurende hun hele leven meer nakomelingen krijgen. Dat is op zijn minst opmerkelijk.

De vraag is nu waarom hindes steeds hun jongen steeds eerder op de wereld zetten. Wetenschappers weten dat dit te maken heeft met het effect van warmere temperaturen op het gedrag en fysiologie van de edelherten. Maar nadat onderzoekers zich nog eens over de data bogen, komen ze nu tot een tweede conclusie. De uitkomsten van hun onderzoek zouden er nu ook op wijzen dat de edelherten aangespoord door natuurlijke selectie genetisch veranderen. Ofwel: de edelherten op het Schotse eiland evolueren.

De genen die ervoor zorgen dat edelherten eerder bevallen komen in de kleine vijftig jaar steeds vaker voor. “Dit is één van de weinige gevallen waarin we evolutie in actie zien,” zegt onderzoeksleider Timothée Bonnet. “Het laat zien dat het de populatie edelherten kan helpen om zich aan te passen aan klimaatverandering.”

Het was Charles Darwin zelf die zei dat evolutie traag verloopt en niet in een mensenleven waargenomen kan worden. Toch lijkt dat bij de edelherten op het eiland Rum wel het geval te zijn. De bevindingen zijn daarom een fascinerend voorbeeld van de impact die klimaatverandering kan hebben op wilde dieren. “Langetermijnstudies zijn één van de weinige manieren om goed te begrijpen hoe bepaalde populaties reageren op veranderingen in het milieu en hoe we met de gevolgen moeten omgaan,” besluit onderzoeker Josephine Pemberton.