16-11-2019 Begin deze week heeft de rechter zich opnieuw moeten buigen over het afschotbeleid in de OVP, dit omdat o.a. De Faunabescherming de zaak weer voor de rechter had gebracht. De rechtbank oordeelde dat de Provincie Flevoland niet goed heeft kunnen uitleggen waarom het nodig is om deze aantallen dieren af te schieten. De Provincie heeft het Rapport van Geel gevolgd en de rechter oordeelde dat in dat rapport geen ecologische onderbouwing zat.

Op de site van de Rechtbank Midden Nederland valt de volgende uitspraak over het nieuwe afschotbeleid in de OVP te lezen:

Lelystad, 12 november 2019

De rechtbank Midden-Nederland heeft de opdracht om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen door afschot terug te brengen naar 490 vernietigd. De beroepen die verschillende stichtingen tegen het besluit hebben ingesteld zijn vandaag behandeld door een meervoudige kamer. De rechtbank heeft na de zitting mondeling uitspraak gedaan, waardoor de opdracht tot afschot direct niet meer geldig is.

 

Motivatie onvoldoende

De provincie heeft niet goed kunnen motiveren waarom het afschieten van edelherten tot een doelstand van 490 nodig is. Dat dit in het belang is van de wilde flora en fauna van de Oostvaardersplassen of om het lijden van edelherten te voorkomen is niet goed onderbouwd. De provincie heeft zich voor een belangrijk deel gebaseerd op het rapport van de commissie Van Geel, maar dat is een beleidsmatig stuk en geen ecologische onderbouwing. Tegenover de ecologische rapporten die de provincie wel heeft laten opstellen staat bovendien het uitgebreide rapport van een bioloog die al lang bij het natuurgebied betrokken is en door de stichtingen Dierbaar Flevoland en Fauna4Life is ingeschakeld (Frans Vera? Red.). Dat rapport is in oktober naar de rechtbank gestuurd en geeft nu reden om te twijfelen aan de onderbouwing door de provincie.

Urgentie

Omdat er nog maar weinig tijd is totdat de geldigheid van de opdracht op 1 januari 2020 verstrijkt, krijgt de provincie niet de gelegenheid om de ondermaatse motivering nog te repareren. Dat betekent dat vanaf vandaag geen herten meer mogen worden afgeschoten op basis van de opdracht. Wel heeft Staatsbosbeheer nog steeds de mogelijkheid om herten af te schieten om lijden te voorkomen. Dat kan op basis van een ontheffing uit 2015 die definitief is en vandaag dus niet ter beoordeling voorlag.

Ja, dit is toch een eigenaardige uitspraak en blijkt veel korte termijn geheugen bij diverse mensen niet meer te werken. De ecologische onderbouwing, waarschijnlijk gebaseerd op het ecologisch beleid van Frans Vera over de afgelopen jaren waar de rechtbank vanuit is gegaan is een herhaling van zetten met een ‘over de datum houdbaarheid’ want:

Zijn we vergeten dat de OVP, een Natura 2000 gebied volledig is geruïneerd door dit ecologisch beleid van de laatste tientallen jaren?

Zijn we vergeten dat vele honderden grazers jarenlang konden verhongeren zonder een behoorlijk genadeschot door dit ecologisch beleid van de laatste tientallen jaren?

Zijn we vergeten dat de meerderheid aan vogelsoorten uit het vogelnatuurreservaat OVP zijn verdwenen door dit ecologisch beleid van de laatste tientallen jaren?

Zijn we vergeten dat Ecoloog prof. dr. Frank Berendse, gezegd heeft “we hebben ons vergist met dit ecologisch beleid van de laatste tientallen jaren.”

Zijn we vergeten dat de OVP, een Natura 2000 gebied volledig is geruïneerd door dit ecologisch beleid van de laatste tientallen jaren? Zie het verschil bij beide foto's

“De OVP zelf zullen lang nodig hebben om te herstellen van dit wanbeheer van de laatste tientallen jaren".

Zijn we alle voeracties en maatschappelijke onrust vergeten over dit ecologisch beleid van de afgelopen jaren?

De ecologen hadden het betreffende het OVP beleid, bewijsbaar totaal mis dus er moest wel beleidsmakend ingegrepen worden en dat heeft de politiek van Flevoland ook met grote meerderheid gedaan!

Daarom:

VhE is nog niet vergeten dat de Flevolandse politiek met overgrote meerderheid van stemmen heeft ingegrepen op dit falende, ecologische beheer van de laatste tientallen jaren, een idee van Frans Vera!

VhE is nog niet vergeten dat deze politieke ingreep mede was gebaseerd op het gedegen rapport van de Commissie van Geel en een prima juridische onderbouwing ‘gehakt’ heeft gemaakt van de ecologische dwalingen!

Als we deze politieke beslissing ter correctie van het ecologische gehannes nog vers in het geheugen hebben hoe is deze gerechtelijke uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland dan te rijmen met de werkelijkheid? Heeft de rechter de belangrijkste stukken niet gelezen of heeft de Provincie Flevoland deze niet aangeleverd? Dat deze uitspraak alleen maar vertragend werkt zal duidelijk zijn, net als alle andere gerechtelijke bezwaren zal dit in hoger beroep weer teniet worden gedaan!

Onderstaande foto's geven het verschil aan tussen 2005 en 2017. De foto's zijn van de dezelfde plek. In 12 jaar tijd is het hele bos weggevaagd/opgegeten.

1OVP 2005 kln  1OVP 2017 kln