rasterdag wolf fencing 18 juli 20 kln
Afgelopen zaterdag 18 juli werd de eerste samenkomst van de rasterploeg van Vereniging het Edelhert na de coronastop gehouden.
Dit keer niet om zwartwildrasters te beveiligen of om bestaande rasters op te ruimen, zoals ggebruikelijk, nee nu was er de vraag om een schapenweide te beveligen tegen de wolf. De rasteraars zijn in twee groepen verdeeld die elk een weide voor hun rekening namen. Vooraf gaven mensen van Wolf-fencing Nederland en de schaapskudde een instructie. Zeer verrassend was het dat op enig moment schaapsherder Fred Mekelenkamp met de kudde de weide opkwam, direct gevolgd door de Jachthoornblazers uit Wezep.
De Jachthoornblazers vonden het fantastisch wat Vereniging het Edelhert voor de kudde deed en wilden van hun kant dit onderstrepen door het blazen van enkele liederen. Omdat zij vonden dat het hele gebeuren extra omlijst moest worden hadden zij een heerlijke Jagdbitter en wildworst meegenomen. Na de vrolijke klanken van ZUM TRINKEN werden jachtbitter en worst genuttigd.
 
Hiervoor nog onze hartelijke dank!