BIJ12, de instantie die de faunaschade in Nederland regelt, heeft de jaarcijfers bekend gemaakt over 2019 van de uitbetaalde landelijke faunaschade en ook de uitbetaalde schade per provincie.

Landelijk is er 25 miljoen euro uitbetaald aan schade. Hierbij getoond de landelijke gegevens en de uitbetaalde schade in de Provincie Gelderland. Van de 3,3-miljoen die Gelderland heeft uitbetaald aan schade komt 186.000 euro toe aan het edelhert, dus dat valt best mee zeker als je dat vergelijkt met de mezen (€ 328.000,-) en ganzenschade (€ 2.300.000). Aan wolvenschade is in Gelderland in 2019 € 2800,- uitbetaald.
 

 ScfaunaschadeGelderlandkln