In de provincie Zuid-Holland lopen sinds het jaar 2000 een dertigtal damherten. Door de herten ontstaan er gevaarlijke situaties in het verkeer. De gemeente Hoekse Waard wil nu alle dertig damherten laten afschieten, zo meldt de NOS. 

De dieren zijn volgens de gemeente rond de eeuwwisseling ontsnapt. Het is niet bekend wie de eigenaar was. De herten hebben sindsdien meerdere auto-ongelukken veroorzaakt, hierbij tot nog toe alleen materiële schade. Als er niet wordt ingegrepen verwacht de provincie dat het aantal ongelukken verder zal toenemen: "Door de groei van de populatie is het zeer aannemelijk dat de verwilderde damherten zich verder gaan verspreiden en proberen om wegen over te steken", staat in een brief. "Daarmee neemt de kans op verkeersonveilige situaties toe."

De herten veroorzaken ook schade aan gewassen zo vervolgt de provincie. In de komende vijf maanden zal het afschot plaatsvinden. De lokale Partij voor de Dieren is het niet eens met het besluit: "Er zijn tal van andere methoden om iets te doen, zoals opvangen en ergens anders uitzetten", zegt fractieleider Carla van Viegen. Waar de dieren dan naartoe zouden moeten zegt de fractieleider er niet bij. 

De Hoeksche Waard is niet de enige gemeente waar iets gedaan wordt aan de overlast van damherten. In de gemeente Veere in Zeeland worden vanaf oktober honderden herten afgeschoten op het eilandje Haringvreter. Daar liepen er vorig jaar al ruim vijfhonderd en bij een jaarlijkse aanwas van plm 30% zal dat aantal gestegen zijn naar zo'n ongeveer 650 herten.

Verzet

Gemeenten en natuurbeheerders stuitten regelmatig op verzet als ze dieren willen afschieten om de natuur te beschermen of ongelukken te voorkomen. Zo diende er vorige week een zaak over het afschieten van edelherten in natuurgebied de Oostvaardersplassen. Vorig jaar verbood de rechtbank in Lelystad het afschotbeleid van de provincie Flevoland. De jacht kwam daardoor stil te liggen. Maar de provincie ging in hoger beroep, en dus is het nu aan de Raad van State om een oordeel te vellen. Dat oordeel zal binnen enkele weken bekend worden gemaakt.

Het besluit gaat over afschot in het verleden, maar dat zal zeer waarschijnlijk zal ook gevolgen hebben voor het afschieten van de grote grazers in de toekomst.