De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) bepaalt ieder jaar de z.g. doelstanden voor het edelhert, damhert, ree en wild zwijn Deze gegevens worden samen met het gerealiseerde afschot aan het eind van het seizoen door Vereniging Wildbeheer Veluwe verzameld en gepubliceerd. De toegewezen (T) aantallen zijn de dieren die voor afschot in aanmerking komen om de doelstanden te bereiken. Uit deze gegevens blijkt ook nu weer dat het al vele jaren problematisch is om het afgesproken afschotquotum te realiseren en zo tot de vastgestelde doelstanden te komen. Ook het afgelopen seizoen 2019-2020 is het weer bingo! De kersverse gepubliceerde overzichten geven voor de damherten een gerealiseerd afschot eindresultaat aan van 51%, dit betekent dat 350 veelal vrouwelijke dieren niet geschoten zijn. Voor de edelherten is het eindresultaat 81%. Dit zijn 340 veelal vrouwelijke dieren te veel. (zie de twee grafieken van de FBE)

Er lopen dus begin 2020 alleen al aan edelherten en damherten ongeveer 700 dieren boven de planning waarvan velen dit jaar weer een jong hebben geworpen! Het probleem versterkt zichzelf zo dus steeds meer.

In een interview met de Gedeputeerde Peter Drenth van de Provincie Gelderland gaan we in het zomernummer van het Edelhert hier verder op in. 

Via deze link is het mogelijk om de het jaarverslag van 2020 te downloaden, u vindt daar de gegevens over het edelhert op pagina 4, en van het damhert op pagina 21.