De schaapskudde Epe-Heerde heeft naast de weilanden rond de schaapskooi nog een aantal andere weitjes in gebruik die verspreid in de omgeving liggen.

Zaterdag 18 juli werden twee van deze percelen wolfwerend gemaakt. Tweeëntwintig vrijwilligers van onze vereniging Het Edelhert begonnen rond 9 uur met het aanbrengen van drie electrische draden rond de weitjes aan beide zijden van de Dellenweg, dicht bij de kruising met de Zuidweg.

Henk Ruiterk wolffencing 1a kln

De eerste draad werd op 20 cm hoogte aangebracht, de tweede op 60 cm en de derde op 1.20m, geheel volgens de richtlijnen van Bij12. Met deze verdeling van stroomdraden is het voor de wolf praktisch onmogelijk om binnen te komen.

Henk Ruiterk wolffencing 1b kln  

Henk Ruiterk wolffencing 2 kln   Henk Ruiterk wolffencing 3 kln

Onze vrijwilligers werken elke de derde zaterdag van de maand, en doen steeds werkzaamheden die in het teken staan van biotoopverbetering ten bate van het wild, en dan vooral met het oog op de herten. Het leeuwendeel van de activiteiten bestaat uit het aanbrengen van een fijnmazig manchet op zwartwildraster. In al die rasters die we beveiligd hebben is nooit weer roodwild verongelukt. En dan gaat het inmiddels bij elkaar om ruwweg 150 km.

Dit was een nieuwe opdracht. Er is binnen de vereniging wel wat discussie geweest of we dit wel moesten doen, want die derde draad kan voor herten een obstakel zijn bij het inspringen waardoor een hert zou kunnen verongelukken. Besloten is om dit toch te gaan doen, ondanks het genoemde bezwaar, omdat we hopen daarmee de acceptatie van de wolf in de Nederlandse natuur te vergroten. Het risico op ongelukken is naar wij hopen klein, we zullen het in de gaten houden. Het aantal schapenweiden die voorzien worden van zo’n wering omvat slechts een heel klein percentage van de Veluwse oppervlakte.

Aan het einde van de werkdag werden de werkers opgefleurd met de komst van Jachthoornblazers uit Wapenveld. Zij boden de werkers een borrel en worst aan. Heel toepasselijk speelden zij o.a. 'Zum trinken' en als afsluiting 'Auf Wiedersehen'.

Henk Ruiterk wolffencing 4 kln   Henk Ruiterk wolffencing 5 kln

Terzelfdertijd kwam herder Fred langs met zijn kudde schapen die stormenderhand de weides in bezit nam. Wie na afloop het meest enthousiast waren (de vrijwilligers of de schapen) was moeilijk te zeggen…

Henk Ruiterk wolffencing 6 kln   

Het geheel werd afgesloten met een uitgebreide lunch, verzorgd door de Stichting.

Al met al een prachtige dag!