20200911 184337 896

Het wildkijkscherm Alverschoten is een prachtige plek om bronst te bekijken. Ook dit jaar is het roedel hier vaak te zien, sinds vorige week met het plaatshert en een bijhert. Nu we in dit land nog steeds te maken hebben met de maatregelen ter voorkoming van corona heeft Staatsbosbeheer gemeend om paal en perk te moeten stellen aan de toeloop van de kijkers bij het wildscherm. Tussen 16.00 uur en 20.00 uur moet er worden gereserveerd, ieder die wil komen kijken kan op de website van SBB een tijdsblok van een kwartier aankruisen waarop hij/zij op de WOP zou willen kijken naar de bronst. Dit om zorgen dat er maximaal 16 personen tegelijk bij het kijkscherm staan. Deze reservering kost € 1,50. Zoals ieder jaar zijn er begeleiders van SBB en VhE aanwezig om uitleg te geven over de bronst in het bijzonder en over edelherten in het algemeen. Ook is er een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) aanwezig om te zorgen dat alles goed verloopt op en rond het kijkscherm. Mensen die proberen te kijken op plaatsen waar dat niet is toegestaan riskeren dus vrijwel zeker een hoge boete. 

De publieksbegeleiding op de Wildobservatieplaats wordt al enkele jaren verzorgd door vrijwilligers van SBB en VhE samen. 

Een plaats reserveren kan op de website van Staatsbosbeheer.

20200911 184324 819