Het avondjournaal van 12 november maakte met veel bombarie melding van een wereldprimeur, zo werd het genoemd, het steriliseren van wilde damherten om afschot te vervangen! Natuurlijk zal sterilisatie nooit zorgen tot vermindering van de soort, alleen maar voor een kleienere aanwas, maar evengoed aanwas van de populatie. Reden genoeg om wildlife dierenarts Mark Hoyer, die  bekend is met deze actie, te consulteren. Met het antwoord kan ik deze melding iets beter nuanceren!

Het blijkt hier te gaan om een experiment waar nog een vergunning voor aangevraagd moet worden omdat het valt onder de catagorie 'dierproeven'. Hierdoor is een goede projectomschrijving enigszins gegarandeerd. Deze proef is er niet om te grote populaties damherten in aantal te verminderen maar om de groei van een populatie damherten iets te remmen, dit afhankelijk van de hoeveelheid vrouwelijke dieren welke uit deze populatie worden behandeld.

Men moet de populatie dus eerst door afschot op het gewenste aantal brengen, dan pas kan deze sterilisatieproef worden ingezet. Men heeft met deze methode met succes enige ervaring opgedaan bij omrasterde hertenkampen met gehouden damherten, de volgende stap is een ietwat groter en open gebied met enigszins wilde damherten. Daarom is de keus op het eiland ‘de Haringvreter’ van ca.100 ha gevallen. Dit eiland van de Provincie Zeeland is in beheer bij Staatsbosbeheer en heeft een te grote populatie damherten van ongeveer 450 dieren. Door aantasting van de biodiversiteit moet de populatie teruggebracht worden, door afschot naar 150 dieren in de juiste geslachtsverhouding. Dan pas kan genoemd experiment beginnen. 

Het experiment bestaat, als de goedkeuring gegeven wordt uit het vangen van twintig damhinden, tien van deze dieren worden gesteriliseerd en de andere tien worden niet gesteriliseerd. Alle twintig krijgen ze een zender. Deze zenders worden door de Universiteit van Wageningen uitgelezen om te onderzoeken of het gedrag van de behandelde hinden anders is dan de niet behandelde dieren! Zo kan met deze proef ervaring opgedaan worden en kan er misschien antwoord gegeven worden op de vele vragen zoals b.v.:

> Welke invloed heeft de sterilisatie op de behandelde dieren?

> Welke invloed heeft de sterilisatie op de rest van de populatie?

> Welke invloed heeft de sterilisatie op het bronstgedrag van de herten?

> In het voorjaar zijn de hinden drachtig, is dat wel de juiste tijd voor de ingreep?

> Kunnen de dieren op ongeveer 30 meter gedart worden met een verdovingsgeweer of moet er gewerkt worden met een vangkraal?

> Bij het werken met een vangkraal, is er dan bovenmatige stress bij de gevangen dieren?

> Hoe kunnen de behandelde dieren later herkend worden als ze geen zender om hebben?

> Is deze methode geschikt voor grotere bosrijke en/of begroeide duingebieden?

> Is deze methode geschikt voor grotere populaties dieren?

> Wat is het kostenplaatje per gesteriliseerd dier?

Wij wachten af en zijn erg benieuwd naar de resultaten van dit experiment?

Met dank aan Mark Hoyer voor de adviezen en mogelijke ruggespraak. Verdere publicatie in ons tijdschrift Het Edelhert dat ieder lid automatisch vier maal per jaar krijgt toegestuurd.