Dinsdagmiddag 14 september is het eerste exemplaar van de avonturen van Frederik het edelhert aangeboden aan een leerling van de Heuvellaanschool in Apeldoorn. Dit boek staat symbool voor alle honderden boeken die begin deze week zijn verstuurd naar alle 841 basisscholen van Gelderland. In Apeldoorn waren ruim vijftig leerlingen aanwezig van twee keer groep zeven. De luisteraars waren een en al oor toen auteur Bas Worm voorlas voor uit zijn boek over Frederik het edelhert. Daarna was er gelegenheid om vragen te stellen aan de schrijver. Hier werd ruimschoots gebruik van gemaakt. 

Heuvellaanschl 1 kln

Bas Worm biedt het eerste exemplaar van De avonturen van Frederik het Edelhert aan aan leerling Mark. 

Heuvellaanschl 2 kln

Daarna kregen alle leerlingen een exemplaar van het boek, dit boek werd met blijde gezichten aanvaard. Op de achtergrond de auteur met een gewei, zoals dat van Frederik op latere leeftijd, in de hand. 

Heuvellaanschl 3 kln

Een geslaagde middag in de gymzaal van de Heuvellaanschool in Apeldoorn. 

Bas Worm: "Ik hoop met dit boek een kiem te hebben gelegd voor liefde voor de natuur, in het bijzonder het edelhert. Dit is per slot van rekening de volgende natuurbeheer generatie!"

Meerdere exemplaren van het boek De avonturen van Frederik het Edelhert zijn te bestellen op onze webwinkel!