Voor het eerst heeft een wolvenpaar buiten de Veluwe voor nageslacht gezorgd. In het gebied van een paartje dat zich al geruime tijd ophoudt in het Drents-Friese Wold, op de grens van Friesland en Drenthe, zijn drie welpen gezien. Met de vijf welpen op de Noord-Veluwe en twee op de Midden-Veluwe is de populatie wolven met tien exemplaren gegroeid. Een behoorlijke uitbreiding van het aantal wolven in Nederland. Het is natuurlijk afwachten of, en zo ja hoeveel van deze welpen het eerste jaar overleven maar de kans is groot dat de provincies Friesland en Drenthe hun eerste wolvenroedel hebben. Een wolvenroedel dat, naarmate de welpen ouder worden meer prooidieren zal nodig hebben in hun territorium.

dfw wolf kln Ronald.JPG   dfw twitter 4282 kln Ronald

Hoe zit het met de aanwezige prooidieren in het leefgebied van de wolf in het grensgebied tussen Drenthe en Friesland? In tegenstelling tot de roedels op de Veluwe, die behalve het ree en kleinwild nog edelhert, damhert en wild zwijn op het keuzemenu hebben staan? Het Drents-Friese roedel zal het hoofdzakelijk moeten doen met het aanwezige ree- en kleinwild. Maar of dit in de praktijk voldoende zal zijn voor, wanneer de welpen voorspoedig groot worden, een roedel van in beginsel vijf exemplaren? 

Dit roedel leeft hoofdzakelijk in een cultuurlandschap met een verscheidenheid aan landbouwhuisdieren waaronder veel schapen. Er zal een nog grotere inspanning gevraagd worden aan de eigenaren van deze dieren om hun levende have te beschermen tegen predatie van de wolf. Zal de wolf nu ook voor deze eigenaren van deze dieren een 'landscape of fear' creëren? Alles hangt nu nog af hoe het roedel zich getalsmatig in de toekomst gaat ontwikkelen en wat voor invloed dit zal hebben binnen hun territorium.

dfw Risseeuw 1262 kln

Je kunt erop wachten dat de wolven in dit gebied de voor wolvenbegrippen dichtbij levende populatie damherten van het Oranjewoud/Katliker Skar zullen ontdekken en er een deel van hun voedsel vandaan gaan halen. Daarmee zouden ze ervoor kunnen zorgen dat een deel van de jaarlijkse aanwas van de damhertenpopulatie op natuurlijke wijze wordt weggenomen.