Het herfstnummer heeft ondermeer de volgende onderwerpen:


   • Gaat de ledendag door? AFGELAST

   • Bijeenkomst tbv ecoduct Terschuur

   • Overbegrazing en biodiversiteit

   • Doornik natuurakkers; profijtelijk boeren

   • Nieuwe tak aan gewei Het Edelhert

   • De Veluwe als systeem; herstel biodiversiteit

   • Beheer gaat door in Oostvaardersplassen

   • De natuur in op de Zuid-Veluwe

   • Wat doen invasieve exoten voor kwaad

   •  Excursies AFGELAST

   Eind oktober in de bus