Image

Alvorens aan een van de wandelingen, de bezichtiging aan de tuin op Landgoed of een bezoek aan het Kasteel Middachten begonnen gaat worden is er nog gelegenheid voor het doen van "Veluws Hert" inkopen bij Janny Buitenhuis

Op het landgoed Avegoor worden we in het congresgedeelte door onze voorzitter Erik van Erp Taalman Kip welkom geheten

Image

Rentmeester Fennema van het Landgoed Middachten geeft een presentatie over de samenhang van de verschillende aspecten in het gebied en hoe de cultuurhistorische, natuur - en landschappelijke waarden behouden kunnen blijven en wat de plannen voor de toekomst in dit gebied zijn. Hierbij maakt "Herten in de Uiterwaarden" slecht een heel klein aspect hierbij zijn

De heer Age Fennema legt uit wat de bedreigingen zoal zijn, zoals versnippering door aangelegde infrastructuur, wetgeving en economische ontwikkelingen

Gerrit Jan van der Spek vertelt over de havikerwaard en de Hoogwater Vlucht Plaatsen (HVP's).
De Ecologische Hoofdstructuur. Op zeven plaatsen worden "robuuste verbindingen" tussen natuurgebieden ten behoeve van Flora en fauna gepland

Image

De aanwezigen, in totaal 125, luisteren aandachtig

Vervolgens werd door het forum met de rentmeester van Twickel, Bram Vreugdenhil, Erik van Erp Taalman Kip, Gerrit Jan Spek en Age Fennema e.e.a. nog toegelicht en konden er vragen gesteld worden

Image

"Waarom?", vraagt Dick van den hoorn

Image

Dick van den Hoorn:" Waarom zoveel geld uitgeven om de herten in de uiterwaarden te krijgen als er met veel minder geld nog zoveel op de Veluwe verbeterd kunnen worden? Bijvoorbeeld de instandhouding van de wildweiden.

Image

Jan van Haaften:" Waarom op zeven plekken tegelijk?"

Fennema: "Ecologisch geheel dient verbeterd te worden en dienen samen aangepakt te worden. Er is veel tijd nodig, dus beter naast elkaar dan na elkaar de plannen uit te voeren

Image

Sevenster: "Waarom moeten de herten zonodig in de uiterwaarden? Het gebied dient als buffer voor hoogwater en moet snel vol kunnenlopen. Niet alle dieren zijn in staat snel weg te trekken"

Image
De panelleden worden bedankt voor hun inzet.

Erik Taalman bedankt Bram Vreugenhil

Image

Het echtpaar Buitenhuis.

Image

Jan en Dick. Digitaal en analoog.

Image

De wandeling gaat door de natte Havikerwaard.
Image

Image

Image