Programma  Vereniging tot Behoud van het Veluws Hert 2008.      

 Wk
Datum
 Aanvang Onderwerp
           
 15
08-04-2007 19.30-22.00 uur 
Kennismaking + roodwild            
 17 22-04-2007
19.30-22.00 uur 
Zwartwild            
 20 13-05-2007 
19.30-22.00 uur 
Reeën en overig grofwild
           
 22 20-05-2007
19.30-22.00 uur Terreinbeheer            
 23 09-06-2007
09.00-11.30 uur
Excursie terreinbeheer            
 34 23-08-2007 14.00-16.30 uur       Excursie praktisch beheer            
 39-41 Nader te bepalen    16.30-20.00 uur
Bronst excursie            
                   

Van diverse inschrijvers hebben wij het verzoek gekregen rekening te houden met bepaalde data. Deze waren zo divers, dat dit niet mogelijk bleek. Alle avonden wordt gestart om 19.30 uur en eindigen om 22.00 uur. De excursies zullen ca. 2 1/2 uur duren.
 
Locatie: IPC te Schaarsbergen, Koningsweg (afrit A50 Schaarsbergen), richting Schaarsbergen. De ingang van IPC bevindt zich tegenover de Deelenseweg. Op dat punt staat naar rechts aangegeven richting Hoendeloo, daar dus niet rechts maar links, de inrit van IPC in!
 
Een aantal mensen heeft zich voorlopig aangemeld of meegedeeld dat zij zich willen inschrijven als de data bekend zijn. In verband met de organisatie verzoek ik iedereen dit bericht te beantwoorden als bevestiging van de inschrijving. Ook als u bericht ontvangt en niet wil deelnemen, ook graag antwoord, zodat we geen misverstanden krijgen. Reactie is mogelijk per email: paul.buitenhuis@wanadoo.nl, per post of per telefoon 026-3763493.
 
Het cursusmateriaal wordt op de eerste cursusavond uitgereikt. Aan het eind van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

De cursuskosten bedragen:
€ 270,- voor niet leden
€ 240,- voor leden, ingeschreven per 01-02-2008.

Deelname en annulering:
Aanmelding is definitief. Dit betekent dat na inschrijving geen restitutie van inschrijfgeld plaatsvindt bij latere annulering.

Inschrijving:
Inschrijving (bij voorkeur per email, zie boven) met opgave van de volgende gegevens:
•    Geslacht
•    Voorletters
•    Voorvoegsel
•    Achternaam
•    Adres
•    Postcode
•    Woonplaats
•    Geboortedatum
•    Geboorteplaats