UITNODIGING VOOR DE GEWEIENTENTOONSTELLING 29 maart Kasteel Middachten

De jaarlijkse Geweiententoonstelling wordt op zaterdag 29 maart 2008 gehouden op kasteel Middachten in de Steeg. Van 9.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom. De Geweiententoonstelling wordt georganiseerd door de samenwerkende Wildbeheereenheden op en rond de Veluwe. De Geweiententoonstelling vormt de verantwoording voor het gevoerde wildbeheer op de Veluwe en de randgebieden van de Veluwe. Het Faunabeheerplan vormt de basis voor het grofwildbeheer en het jaarlijkse verminderingsafschot. Het afschot vindt plaats op grond van strenge selectienormen.
Alle geweien en tanden uit de vrije wildbaan, afkomstig van de geschoten en de in het verkeer gesneuvelde edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen zijn te zien. In totaal worden de geweien van circa 270 edelherten, 40 damherten, enkele honderden reeën en circa 70 keilers getoond. Door een onafhankelijke keuringscommissie zijn de tentoongestelde dieren vooraf beoordeeld op leeftijd en is bepaald of de dieren zijn afgeschoten conform de geldende selectienormen en vergunningvoorwaarden. Tijdens de geweiententoonstelling wordt er ook veel informatie gegeven over de achtergronden van het grofwildbeheer.

 

Foto: Jan Paulides Openingsavond
Ron Bost geeft uitleg over het waaarom juist dit hert voor afschot in aanmerking kwam

 

Het is de tweede keer dat kasteel Middachten haar deuren opent voor de jaarlijkse Geweiententoonstelling. Binnen de oude muren van dit fraaie kasteel zijn er ook diverse stands op het gebied van het wildbeheer, waaronder Vereniging Het Reewild, Veluws Hert, een dierenpreparateur en geweermaker. Verder is er buitenkleding, terreinauto’s en nog veel meer. In de historische keuken is er gelegenheid voor het proeven van allerlei wildproducten. Ook zijn er geweien te koop. De dag zal opgeluisterd worden door jachthoornblazers.
Kasteel Middachten is nog steeds particulier bewoond door de eigenaren Gravin Ortenburg-Bentinck en Graaf zu Ortenburg. De familie woont al ruim 700 jaar op deze plek. Het kloppende hart wordt gevormd door het kasteel met de omliggende kasteeltuin en park. De uitgestrekte landbouwgronden en bossen worden geëxploiteerd ten behoeve van huis en tuin. De Middachterbossen hebben een voedselrijke ondergrond en zijn daarmee geschikt voor loofbomen zoals eik en vooral beuk. Deze bomen hebben op Middachten een goede houtkwaliteit. Het hout van Middachten vindt zijn weg tot soms ver over de landgrenzen.

 

Foto: Jan Paulides Openingsavond
Drie leden van Vereniging Het Edelhert proberen een schating te maken van de leeftijd van de vorige eigenaar van dit gewei. De katalogus geeft uiteindelijk de leeftijd geschat door de keuringscommissie.


Jacht hoort ook van oudsher bij Middachten. In de 17de eeuw waren de Middachterbossen samen met het naburige Hof te Dieren het jachtdomein van de Oranjes. Om de wilstand verantwoord te beheren wordt er nog steeds gejaagd op edelhert, damhert, wild zwijn en ree. Zo blijft het aantal dieren in balans met de drukbevolkte omgeving. Middachten besteedt de grootst mogelijk zorg aan een zorgvuldig afschot van deze dieren.

 

Adres:
Kasteel Middachten
Landgoed Middachten 3
6994 JC DE STEEG
Image


Route met auto

Vanuit het zuiden via Arnhem (verkeersplein Velperbroek; A12)
Kasteel Middachten is bereikbaar vanaf het verkeersplein Velperbroek, in de richting van Zutphen (A348). Na ongeveer 7 km neemt u de afslag "De Steeg". Bij het binnenrijden van het dorp ziet u de bordjes "Kasteel Middachten" die u naar de parkeerplaats nabij de kasteeltuin leiden.

Vanuit het noorden via provinciale weg Dieren - Velp
Kasteel Middachten is ook bereikbaar via de provinciale weg van Dieren naar Velp. Na het verlaten van het dorp Ellecom neemt u, nadat u de weilanden en enkele inritten aan uw linkerhand voorbij bent, de eerste openbare weg links. Dit is de "Smidsallee". U vindt dan na ongeveer 500 meter aan uw linkerhand de parkeerplaats nabij de kasteeltuin.

Route met openbaar vervoer

Kasteel Middachten is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf NS station Dieren en Arnhem rijdt buslijn 43 naar De Steeg. U moet uitstappen bij bushalte Middachten aan de Middachterallee. Hierna ligt het kasteel op loopafstand van de halte.