1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58

Impressie ALV 2008

foto: Jan Paulides

Waar we ook zijn voor de ALV, de Jachthoornblazers van het Aardhuis zijn ons trouw en verwelkomen ons met een aantal signalen. 

foto: Jan Paulides

Philp Salm (voorzitter) verwelkomt vervolgens de leden en introducées en neemt het programma voor de dag door.

foto: Jan Paulides 

Foto: Paul Buitenhuis

foto: Jan Paulides

Henk Ruiterkamp heeft zijn termijn van 4 jaar als bestuurslid erop zitten. Philip bedankt hem voor zijn inzet. Henk blijft actief als coördinator van de rasterploeg.  

foto: Jan Paulides

Ad van de Meent geeft een korte samenvatting van zijn bevindingen als lid van de kascontrolecommissie. 

foto: Jan Paulides

Deel van het bestuur (vlnr) Henk Ruiterkamp, Bas Worm, Philip Salm, Renée Willemse, en Gerrit Willem Kamp (niet op de foto: Jan Paulides, Ger Verwoerd)

foto: Jan Paulides

Voor op-, aanmerkingen en vragen uit de zaal wordt ruim de tijd genomen. Hier Henk Verhelst aan het woord.

foto: Jan Paulides

Jan van Haaften belicht van zijn kant waarom de in de voorgestelde doelstelling niet voor uitbreiding naar de inheemse wilde hoefdieren mag worden gekozen. 

foto: Jan Paulides

Met krappe meerderheid wordt het voorstel afgewezen. 

foto: Jan Paulides

Ook over het voorstel tot naamswijzig van Vereniging tot behoud van het Veluws Hert naar Vereniging Het Edelhert wordt gestemd. Bijna unaniem wordt dit voorstel aangenomen.

foto: Jan Paulides

Ab Hofman legt e.e.a. uit over het gebruik van het ledenforum. 

foto: Jan Paulides

Vervolgens maken we in twee groepen een korte wandeling. 

foto: Jan Paulides

Onderweg zien we een grote rotte zwijnen, waar we allemaal ademloos naar kijken, zelfs het hondje.

foto: Jan Paulides

foto: Jan Paulides

foto: Jan Paulides

Na de wandeling drinken we als leden van de kersverse Verening Het Edelhert er een borreltje op.