De Vereniging tot Behoud van het Veluws Hert heet voortaan Vereniging Het Edelhert. Doordat edelherten ook steeds meer onderwerp van gesprek zijn buiten de Veluwe, de robuuste verbindingen en mogelijke nieuwe leefgebieden elders in het land, besloot de vereniging haar naam aan te passen. Hierdoor kan de vereniging nog eens zestig jaar actief vooruit, maar dan in geheel Nederland.

 
Zaterdag 8 maart j.l. bracht het bestuur tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering de naamsverandering in stemming. Zonder daarbij over een nacht ijs te zijn gegaan, aangezien de vereniging vrijwel gedurende haar hele bestaan (ruim 60 jaar) de naam Vereniging tot Behoud van Het Veluws Hert droeg. Hiermee wist de vereniging zich, vooral in Gelderland, als solide, eerbiedwaardige vereniging te profileren.

Herkomst
Het Utrechts Dagblad brengt in 1937 op de voorpagina: ‘Veluwsch hert met de ondergang bedreigd’, ‘bescherming voor Nederlands eenige Roodwild geboden’. Het staat er slecht voor met het grootste inheemse wilde zoogdier van Nederland. Op verschillende fronten werd gelukkig actie ondernomen. Een ervan was de oprichting van de Vereniging Tot Behoud Van Het Veluws Hert in 1946. Met 1600 leden uit het hele land heeft de vereniging zich al zestig jaar ingezet voor het behoud van edelhert en damhert in Nederland, met name op de Veluwe.

Bedreigingen en ontwikkelingen
In plaats van stroperij en de afwezigheid van een uitgekiend (fauna)beheer in de beginjaren zijn er nu andere bedreigingen: stedelijke uitbreidingen, verkeer en campings knabbelen nog steeds aan het leefgebied van het edelhert en de andere Veluwse bosbewoners. De vereniging is ook steeds meer buiten de Veluwe actief; bijvoorbeeld als het gaat om de Oostvaardersplassen. Daarnaast geeft de vereniging (on)gevraagd advies en houdt presentaties / voorlichtingen op allerlei plaatsen in het land als het gaat om de ‘robuuste verbindingen’ die gepland zijn en die ook geschikt moeten zijn voor het edelhert. Ook wordt het door vrijwel alle provincies gehanteerde nulstandbeleid (geen edelherten buiten de Veluwe!) aan de kaak gesteld!

Modernisering
N.a.v. bovenstaande besloten de leden met het bestuur dat een naamswijziging nodig is om adequaat in de veranderende wereld te kunnen blijven opereren en bestaansrecht te houden. De nieuwe naam Vereniging Het Edelhert is kort en krachtig en geeft geen geografische beperking meer.

Al zestig jaar en nog steeds springlevend dus! De genoemde wijziging gaat u merken aan ons beeld- en informatiemateriaal, aan onze website en aan onze ‘smoel’ bij lezingen en symposia in het land!