Nog nooit zo veel herten op de Veluwe

Foto: Jan Paulides

Gebaseerd op de tellingen van april is de daaruit berekende voorjaarsstand bepaald op totaal 2048 stuks edelherten, 341 meer dan de prognose. Totaal nu 514 herten, 146 spitsers 846 hindes /smaldieren en 473 kalveren. Gebaseerd op het aantal vrouwelijke dieren zullen er in deze maand er 822 kalveren geboren worden, zodat de zomerstand op 2870 edelherten komt te staan, 651 stuks meer dan de gewenste zomerstand. Nog niet eerder was de stand zo hoog. De doelstand is ten opzichte van vorig jaar (1429) iets verlaagd tot 1397. Gebaseerd op het geplande afschot van 1355 stuks zal de voorjaarsstand van 2009 1515 edelherten zijn.

Dat de vereniging o.a, "tot behoud van" heeft weggelaten in haar naam is dan ook niet verwonderlijk. Belangrijk is nu geworden om de groeiende stand letterlijk in goede banen te leiden. Juist geplande robuuste verbindingen, op het gebied en buurvelden afgestemd beheer, goede regelingen voor medegebruik van de landbouwgebieden en een goede schaderegeling. En niet te vergeten de verkeersveiligheid. Wat blijkt namelijk: het aantal aanrijdingen is afhankelijk van de stand. Hoe meer wild, hoe meer aanrijdingen. Afgelopen jaar piekte het aantal aanrijdingen met zwijnen tot bijna 600 en met edelherten voor het eerst boven de 60.

Basis van dit alles moet steeds zijn het welzijn van de herten dat in harmonie moet zijn met de doelstellingen van het gebied en zijn omgeving.

Foto: Jan Paulides