Deze keer wordt de Wilddag over twee dagen gehouden en wel op

Zaterdagmiddag 11 oktober 2008 vanaf 14.00 uur met een streekproductenmarkt:
Kookmarkt en een hap-en staptour langs de deelnemende bedrijven.
begin van de avond is er dan een wildarrangement bij de deelnemende bedrijven.
Einde middag en avondprogramma 18.00 uur.

Zondagmidag 12 oktober 2008 begint de markt om 13.00 uur,
Traditionele Kookmarkt.
Einde Kookmarkt 18.00 uur.

Onze winkelstand is vanzelfsprekend aanwezig.