Algemene Ledenvergadering zaterdag 7 maart 2009

De algemene ledenvergadering van de Vereniging Het Edelhert wordt gehouden op zaterdag 7 maart 2009 in De Ossenstal te Epe.
Het programma voor zaterdag 9 maart luidt, onder voorbehoud, als volgt:
10.00 uur ontvangst met koffie en welkomstklanken door Jachthoornblazers Het Aardhuis

10.30 uur opening van het huishoudelijk deel van de vergadering:

• toespraak door de voorzitter
• ingekomen stukken
• jaarverslag over 2008
• financieel jaarverslag 2008 en begroting 2009
• verslag van de kascommissie
• samenstelling bestuur, zie toelichting
• rondvraag (vragen kunt u, het liefst voor 20 februari, stellen via een mail naar info@hetedelhert.nl of zenden naar postbus 981, 7301 BE Apeldoorn)
• afsluiting huishoudelijk gedeelte
12.30 uur lunch
13.30 uur presentatie van de heer drs. Leo Reyrink van de organisatie Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette over de introductie van edelherten
14.15 uur wandeling
15.15 uur afsluiting door de voorzitter
15.20 uur borrel
16.00 uur einde jaarvergadering

U kunt zich voor de Algemene ledenvergadering opgeven door Û 15,00 per persoon over te maken op rekeningnr. 14.73.84.508 t.n.v. Vereniging Het Edelhert te Apeldoorn o.v.v. ALV 2009. Let op dit is een ander bankrekening nummer dan u gewend bent. Bij elektronische betaling verzoeken wij ook uw naam te vermelden. Per lid is één introducé toegestaan. Betalingen (en daarmee de aanmelding) dienen uiterlijk 10 februari 2009 op onze rekening te zijn bijgeschreven.
De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester, evenals de begroting voor het jaar 2009 zijn voorafgaand aan de vergadering in De Ossenstal verkrijgbaar.

Toelichting op de agenda:

Einde bestuursperiode:
Voor de heer Bas Worm en mevrouw Renée Willemsen loopt de bestuursperiode af. Bas Worm is herkiesbaar. Hij is vice-voorzitter binnen het bestuur. Zijn expertise, inzet, heldere wijze van communiceren en zijn netwerk zijn van onschatbare waarde voor de vereniging.
Het bestuur stelt dan ook voor Bas te herbenoemen als bestuurslid van de vereniging. Renée Willemsen is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Natasja Menses voor als secretaris. Natasja Menses heeft een sterke betrokkenheid met de natuur. Zij is docente biologie en heeft ook een opleiding dierenartsassistente paraveterinair gevolgd. Ook in administratieve taken heeft zij werkervaring opgedaan. Actief voor de vereniging is zij al een paar jaar bij de rasterploeg.
Routebeschrijving naar De Ossenstal te Epe: Op de A28 (Amersfoort-Zwolle) de afslag ’t Harde (afslag 16) nemen en richting Epe rijden. De 1e weg links nemen (Nieuwe Zuidweg) en vervolgens de eerste weg rechts (Dellenweg). Doorrijden tot het bord “Ossenstal”; daar de zandweg nemen.

Op de A50 (Apeldoorn-Zwolle) de afslag Heerde (afslag 29) nemen en een klein stukje richting Wezep rijden. Linksaf richting de Dellen (Nieuwe Zuidweg). De tweede weg links nemen (Dellenweg). Doorrijden tot het bord “Ossenstal”; daar de zandweg nemen.
Telefoonnummer van restaurant De Ossenstal is: 0578 – 61 01 99.