• Jachtbeleid  - Standpunt Vereniging ten aanzien van populatiebeheer
  • DVD - De nieuwe edelhertenfilm
  • Water - Bron van leven op de Veluwe
  • De duinen - Geschikte leefgebieden?
  • Jaar van extremen - Over mast....
  • Dubbele Wisky - Een bijzonder hert
  • Middachten - Geweiententoonstelling
  • ALV - Verslag van de jaarvergadering
  • Excursies - met bijzondere excursies
  • Hubertus - zijn allerlaatste column
         Verschenen in juli