Rheden - Vandaag zijn we te gast bij Natuurmonumenten. We starten om 09.00 uur bij de werkschuur tegenover het bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden. Gastheer Frans Teunissen legt ons de werkzaamheden uit. We gaan in twee groepen aan de slag. De ene groep gaat een hoog roodwildkerend raster repareren en de ander groep verwijdert een draadraster. Voor het roodwildkerend raster is volgens Frans enig inzicht en een zekere handigheid vereist. Het verwijderen van het draadraster vraagt geen bijzondere deskundigheid. Ben ik even opgelucht. Ik besluit onmiddellijk mij aan te sluiten bij de laatste groep.

Zoals gebruikelijk wordt er veel overgelaten aan het eigen initiatief van de deelnemers. Zo ook de indeling in de twee groepen. De eerste groep gaat aan de slag nabij het Leihuis bij Laag Soeren. Daar rijden we met z’n allen in colonne naar toe. Vanaf daar rijdt de tweede groep verder naar zijn bestemming. Aangekomen bij Het Leihuis volgt het gehele roedel van auto’s de leidwagen van Natuurmonumenten met het gevolg dat er een lint van auto’s op het bospad wordt geparkeerd. Even is er onduidelijkheid over de samenstelling van groep 2 en waar die groep naar toe moet. Zoals altijd wordt e.e.a. soepel opgelost. Met enig keren en draaien verlaten de leden van groep 2 het bospad en vervolgen hun weg naar hun locatie. Deze ligt in het gebied de Coldenhove in Eerbeek. Het valt mij op dat de meerderheid bij de Leihuislocatie blijft. Zijn er zoveel handige mensen onder ons?

 

Aangekomen in Eerbeek kunnen we direct aan de slag. We moeten een afscheiding op de grens van een particulier terrein en de Veluwezoom van Natuurmonumenten verwijderen. De afscheiding bestaat uit diep in de grond zittende palen, waaraan 1 rij prikkeldraad is bevestigd. Een paar rasteraars verwijderen de krammen, zodat anderen het prikkeldraad kunnen oprollen.


Foto 3249 mail 1, 3241 mail 2 en 3235 mail 1

Voor het verwijderen van de palen hebben we niet veel mankracht beschikbaar in onze groep. Dat blijkt geen probleem te zijn, want daar komen de intellectuelen uit groep 1 al aan. Hun klusje bleek niets voor te stellen. Ook het dommekrachtenwerk gaat ze goed af. Ze gaan voortvarend aan de slag om de palen met behulp van spade en mankracht uit de grond te verwijderen. De palen zitten soms wel erg vast in de grond, zodat het nog niet meevalt ze eruit te krijgen.Soms wordt de jeep van één van ons als trekker ingezet. Dat leidt tot enige hilariteit als de jeep een aantal malen begint te steigeren.


We slagen er met z’n allen in om in een gestaag tempo over een lengte van vele honderden meters de palen te verwijderen. Ondertussen zorgen we er wel voor, dat we volop genieten van het prachtige lenteweer, het ontluikende groen en de tientallen zingende vogels. Al gauw is de aanhanger volledig gevuld met palen en prikkeldraad. Eerder dan verwacht keren we terug naar onze basis in Rheden, waar de catering zoals altijd heeft gezorgd voor een goed gevulde tafel.

Coördinator Henk Ruiterkamp brengt ons tijdens het eten op de hoogte van de plannen voor de komende maanden. Ook vertelt hij ons over de gezondheidstoestand van medecoördinator Gerard Slijkhuis. Wij wensen Gerard, ook op deze plaats, een spoedige terugkeer bij het rasteren toe. Tijdens zijn afwezigheid zal Gerard worden vervangen door Piet Bloemerts.
Een leuk nieuwtje is dat onze coördinatoren in gesprek zijn over een klus in het Ketelwald met Staatsbosbeheer en het aangrenzende Duitse Forstamt. Het is op de plek waar tijdens de ledendag in Milsbeek de wandelexcursie is gehouden. Als het lukt, gaan we dus internationaal. Alle aanwezigen reageerden enthousiast op dit nieuws!