Zondag 6 juni j.l. vond in het Nationaal Park de Meinweg de manifestatie Festanatura plaats. De tweede editie van dit evenement was getiteld “Natuur kent geen grenzen” en de volgende organisaties namen eraan deel:

* ARK Natuurontwikkeling
* Waterschap Roer- en Overmaas
* Grenspark Maas-Swalm-Nette
* Staatsbosbeheer
* Vereniging Natuurmonumenten
* St. Het Limburgs Landschap
* NABU Naturschutzstation Haus Wildenrath.

Het was een groots opgezet evenement met een 50-tal stands van allerlei organisaties en er werden verschillende workshops, excursies en lezingen gehouden.
Ook onze vereniging was van de partij met onze voorlichtings- en verkoopstand.

Wij hadden ons van tevoren goed op deze dag voorbereid, aangezien er in het gebied veel commotie was ontstaan n.a.v. ongenuanceerde negatieve berichten in de pers (0.a. de Telegraaf). Bovendien was er recent een verklaring ondertekend door acht organisaties van boeren, tuinders, boseigenaren, particuliere (groot)grondbezitters en jagers uit Nederland en Duitsland tegen de plannen van SBB om 25 edelherten uit te zetten in het NP De Meinweg.
De problemen die men voorziet, zo bleek uit de gesprekken aan onze stand, is de grote schade aan de gewassen en de papieren rompslomp, die een verzoek om vergoeding met zich meebrengt. Nu is er al aardig wat schade door de wilde zwijnen, die onvoldoende worden afgeschoten.
De gedachte dat reeën vertrekken, waar edelherten komen, is ook geen leuke gedachte voor de jagers en zij denken dat er aan hun hobby zal worden geknaagd.
Verder zijn er (deskundige) meningen dat er te weinig voedselaanbod is voor het edelhert en het beeld van, door de honger, stervende herten (denk aan de Oostvaardersplassen) daar zit men ook niet op te wachten.Na voorafgaand overleg met het bestuur van onze vereniging, zouden wij ons in de discussies positief kritisch opstellen met het accent op het verbinden van gebieden en het verwijderen van obstakels, zodat uiteindelijk het wild vanzelf naar deze gebieden zal trekken i.p.v. het overbrengen van edelherten van het éne gebied naar het andere.We waren er helemaal klaar voor en verwachtten nogal wat weerstand aan de kraam! Deze dag waren Leo en Helene versterkt met Marco Wijnoogst uit Roermond (als altijd een enthousiast en betrokken lid van de vereniging). Ook hij was, via de plaatselijke en landelijke media en onze “influisteringen”, al op de hoogte van alle weerstand tegen de komst van het edelhert.

Op de dag zelf was het smoorheet en het aantal bezoekers liet te wensen over. Wellicht zochten de mensen liever verkoeling in de Maasplassen of het zwembad. En onze kraam….? Die werd aardig bezocht en de meeste mensen luisterden geïnteresseerd naar de uitleg over ons troeteldier. Met enkele bezoekers werd over de kritiek op de plannen van (her)introductie van de edelherten in De Meinweg gesproken. En het moet gezegd worden……, die Limburgers zijn toch wel relaxte lui; ze blijven rustig en vriendelijk, ook al zijn ze het niet helemaal eens met onze visie. Niks geen agressie of onaangenaamheden aan de kraam……en zo hoort het, discussie op deze manier is prima en leidt tot meer begrip.

Het was jammer, dat het weer in de middag roet in het eten gooide; er was, rond halfdrie, een vreselijk onweer met windstoten aangekondigd en de standhouders werd geadviseerd de boel in te pakken voor de bui zou losbarsten. Dat advies hebben we snel opgevolgd en alle spullen ingepakt. En ja, de bui barstte los…alleen, geen onweer en windstoten, wel een flinke regenbui. Het werd zodoende een korte dag…opnieuw uitpakken had nu geen zin meer en het aantal bezoekers was beneden verwachting. De "opbrengst”, in geld uitgedrukt, viel tegen, maar de gesprekken hebben hopelijk meer “opgeleverd”. Al met al is deze manifestatie voor herhaling vatbaar en we hebben, via welingelichte kringen, begrepen dat Marco dan ook weer van de partij zal zijn.

Hélène Lagendijk