Het bestuur van Vereniging Het Edelhert nodigt hierbij haar leden uit voor de ledendag 2011. Deze wordt gehouden op zaterdag 8 oktober in Flevoland. Tijdens de Algemene Ledenvergadering, dit voorjaar, nodigde Nick de Snoo onze leden namens Staatsbosbeheer uit om naar de Oostvaardersplassen te komen. Een uitnodiging waar het bestuur graag op in is gegaan.

De Oostvaardersplassen is niet het enige gebied waar zich edelherten bevinden in de Flevopolder. Ook in Natuurpark Lelystad zijn edelherten aanwezig. De edelherten die in de Oostvaardersplassen uitgezet zijn, werden hier eerst opgevangen. Naast edelherten zijn er in het Natuurpark Lelystad ook onder andere Pater Davidsherten, elanden en wisenten te vinden. Hans Rosenberg van Flevolandschap zal dit gebied bij ons introduceren. In de inleidingen zal onder meer worden ingegaan op de manier waarop beide gebieden elkaar aanvullen. Naar verwachting is de bronst nog in volle gang tijdens onze ledendag.

Het programma is als volgt:
10:00 uur Ontvangst op de Meeuwenhoeve met koffie en cake
10:30 uur Welkomstwoord door de heer J. Linthorst, voorzitter
10:40 uur Inleiding door de heer N. de Snoo, Staatsbosbeheer
11:30 uur Inleiding door de heer H. Rosenberg,Flevolandschap
12:30 uur Lunch
13:30 uur Excursie naar keuze:
-Oostvaardersplassen (max. 50 plaatsen) (honden niet toegestaan)
-Natuurpark Lelystad (honden in beperkt gebied niet toegestaan)
16:30 uur Afsluiting en borrel

Locatie: Meeuwenhoeve, Meeuwenweg 28, 8218 NE Lelystad

Routebeschrijving:

Vanaf Amsterdam/Lelystad/Emmeloord (A6):

Afslag Lelystad, richting Harderwijk N302. Bij verkeerslichten vliegveld rechtdoor. Bij volgende verkeerslichten rechtsaf (Volg ANWB-bord ‘De Meeuwenhoeve’). 5 km doorrijden en linksaf Knardijk. Na 1 km linksaf, na 500 m links de Meeuwenhoeve.

Vanaf Harderwijk (A28)

Richting Lelystad. Op Larserweg (N302) bij eerste verkeerslicht linksaf (dat is 2 km voor het vliegveld). Volg ANWB-bord ‘De Meeuwenhoeve’. 5 km doorrijden tot ANWB-bord ‘De Meeuwenhoeve’ linksaf, Knarweg. Na 1 km linksaf na 500 m links De Meeuwenhoeve.

U kunt zich opgeven voor de ledendag door € 17,50 over te maken op rekening 14.73.84.508 t.n.v. Vereniging Het Edelhert te Austerlitz onder vermelding van “ledendag 2011” en de excursie waar u bij voorkeur aan deel neemt  Per lid is één introducé mogelijk. Honden kunnen niet mee de Oostvaardersplassen in. In Natuurpark Flevopark mogen honden mits aangelijnd in een groot deel van het park. I.v.m. de beperkte accomodatie in de OVP, zal  bij overtekening geloot worden. U krijgt bericht. Natuurpark Lelystad heeft geen deelnemerslimiet.