Een dagje op basisschool de Klokbeker in Ermelo

Voor leden van de educatiecommissie is het elk nieuw schooljaar weer spannend; welke scholen worden benaderd voor een presentatie en hoeveel bellen of schrijven we?
Want soms reageren alle scholen positief en dan is het corresponderen geblazen en regelen en agenda's trekken. Dat is vaak een lastig karwei; scholen hebben een razend drukke agenda en moeten veel vergaderen en ook nog hun resultaten behalen aan het eind van het schooljaar! En, net als elders in onze maatschappij, ook hier werken veel mensen parttime en dat betekent dat er op een school veel leerkrachten werken en dat is ook een factor die het maken van afspraken bemoeilijkt en of vertraagt.

Als het uiteindelijk is gelukt een datum vast te stellen voor een presentatie kunnen we uitzien naar de dag dat we onze kennis met de leerlingen kunnen delen.

We zullen u een inkijkje geven hoe zo'n dag er uit kan zien en nemen u mee naar basisschool De Klokbeker in Ermelo. Vermeldenswaard is nog dat deze school het voorrecht heeft te grenzen aan de Groevenbeekse Heide en dit biedt meer mogelijkheden voor ons, daar kom ik later op terug.

Spullen klaarleggen op de tafels

Een half uur van tevoren worden de meegebrachte attributen uitgestald op de tafels, die de leerkracht heeft opgesteld vóór het white board (vroeger hadden wij een schoolbord, maar tegenwoordig zijn lokalen uitgerust met een beamer, zo'n white board en computers. Destijds moesten wij ons behelpen met een krijtje, maar dat zijn bijna “prehistorische tijden”). Hoe het ook zij, ook wij leren met de tijd mee te gaan en presenteren via USB-stick en computer.

Overzicht klas met aandachtige leerlingen

Op die stick staat een power-point-presentatie, samengesteld door leden van onze vereniging, met een duidelijke uitleg over het leven van het edel- en damhert in Nederland, aangevuld met foto's. Zelf hebben we eigen foto's en video's toegevoegd, die het geheel nog iets spannender maken. Deze jeugd is gewend aan flitsende en spannende beelden die aan hun netvlies voorbijtrekken. Getuige de foto kunnen we hen boeien en zelfs lukt het om een presentatie van anderhalf uur te houden!

Zoals ik eerder vermeldde ligt de natuur tot aan de deur van deze school en dit maakt het mogelijk om met de kinderen een buitenactiviteit te doen. En, tot onze grote vreugde, was Gerard van Heiningen, ook lid van de educatiecommissie, bereid een demonstratie te geven met zijn zweethond. Vantevoren had hij een zweetspoor getrokken over heide en zandpaden en gele lintjes geknoopt zodat wij, de kijkers, goed konden zien dat de hond het juiste spoor zou volgen.

Gerard geeft uitleg aan leerlingen

Na de middagpauze liepen we in optocht naar een afgesproken plek en gaf Gerard vakkundig uitleg over het hoe en waarom van het Zweetwerk. Zijn uitleg over het uitgezette spoor en het gebruiken van damhertenbloed, dat kwam uit een shampooflacon, lokte bij de kinderen menige reactie uit.

Showen hak met reeënpootje

Gerard liet ook een hak met een reeënpootje zien waarmee het spoor wordt gemaakt. Later konden de kinderen op een zandpad de afdrukken van de hoefjes zien. Dit spoor wordt ondersteund door hier en daar een druppeltje bloed te laten vallen op het gemaakte spoor van de hoefjes. En, inderdaad, Darja de zweethond, volgde feilloos het prentenspoor op de heide en in het zand.

Gerard met hond aan lange lijn

Onder het toeziend oog van zijn publiek liepen Gerard en Darja het zweetspoor. Het was opmerkelijk hoe de kinderen alles aandachtig in de gaten hielden.
De gele lintjes werden allemaal gevolgd en aan het eind wachtte de beloning voor Darja; n.l. een stuk huid van een hert en van de baas kreeg zij een hondenkoekje.

Groep en honden bij vacht

Ook de kinderen lieten zich niet onbetuigd en prezen en knuffelden de hond uitvoerig. Ook de oudere hond Jitka, een Hongaarse Staander Vizsla, die mocht toekijken hoe zijn maatje te werk ging, werd in de vreugde betrokken. En de honden lieten alles gelaten over zich komen: alsof het de gewoonste zaak van de wereld was en bleven uiterst rustig en hun aandacht was op de baas gericht.

Leerlingen knuffelen honden

De school was erg gul in de toegezegde tijd; we hadden, buiten de presentatie in de ochtend, de hele middag van 13.30 tot 15.30 uur tot onze beschikking. Aangezien Gerard hiervan slechts een gedeelte nodig had, besteedden we de resterende tijd aan vragen stellen in de klas en konden de kinderen de spullen bekijken en betasten en, zoals altijd, succes verzekerd. Niets zo leuk als met een stang op je hoofd rond te lopen, boonsel en foto's te bekijken, kaken vast te houden en huiden te voelen. De getoonde foto's getuigen van hun enthousiasme.

Er was nog tijd over en we besloten om de DVD van het edelhert als “Ambassadeur van de natuur” te vertonen. Daar zit een zeker risico in; het taalgebruik is voor basisschoolleerlingen soms wat te moeilijk. Maar deze groep 8 keek zeer geanimeerd naar de film en uiteraard waren de beelden van “de Steile”, “Boris” en “de Vreemdeling” favoriet. Bij navraag bij juf en kinderen, na de vertoning, bleek dat zij allemaal deze film boeiend vonden en drommels goed wisten waar het e.e.a. over ging.


Aan het eind van een presentatie mogen wij, namens de vereniging, een pakket documentatie- materiaal overhandigen. Dit bestaat uit een poster, het boek Dama Dama, stickers, brochures over edel- en damherten en last but not least...een paar exemplaren van ons schitterende tijdschrift.

Leerkracht met poster

Mocht u na het lezen van dit artikel denken: dat is wel iets voor de school van mij, mijn kind, mijn kleinkind of wie dan ook. Neem contact op met de educatiecommissie van Vereniging Het Edelhert en we gaan er met groot genoegen een bijzondere presentatie van maken.

Namens de educatiecommissie
Vereniging Het Edelhert

Leo en Hélène Lagendijk
email: leolag22@gmail.com