Bruggelen - Informatie van Gelders Landschap op internet vertelt ons wat we kunnen verwachten. Het landgoed Bruggelen ligt op de stuwwal van de Oostelijke Veluwe en heeft een rijke archeologische geschiedenis. Het vormt de overgang van agrarisch gebied – De Beekbergse Eng -  naar bos.

Het landschap is gevarieerd met een kern van naaldbos, een rijke ondergroei van loofbos en een enkel heideveldje. In het zuiden liggen oude, begroeide stuifduinen. Ree, vos, das en boommarter behoren tot de vaste bewoners van het landgoed. Ook is het een belangrijk leefgebied voor edelherten en wilde zwijnen. De bosuil, ransuil, havik, boomvalk en sperwer broeden er naast alle spechtensoorten, kruisbek, gekraagde roodstaart en raaf. Tenslotte is Bruggelen vanwege zijn zeer vochtige bodem rijk aan paddenstoelen, meer dan 80 soorten waaronder diverse bedreigde soorten.
Het huidige karakter van het landgoed is vooral bepaald door Dr. J Ooster, die aan het begin van de 20ste eeuw het tamelijk kale terrein tot een fraai en afwisselend bos heeft gemaakt.
Bijzonder zijn de grafheuvels (5000 – 1800 voor Chr.) met bijzettingen uit de Bronstijd (tot 800 voor Chr.) en de ijzerkuilen waarin van klapperstenen het ijzer werd gewonnen (650 – 850 na Chr.)
Tenslotte vinden we er de heuvel met de naam “Herenhul” een glooiende heuvel op het “Engelanderholt”. Het is een plek van grote historische betekenis: De oudste gerechtsplaats van Gelderland. Hier werd van 1245 tot 1563 rechtgesproken in eerste instantie in tegenwoordigheid van de graven van Gelre, later de hertogen van Gelre.

Het bonte gezelschap onder leiding van Ab Hofman geniet van de fraaie paden en lanen in het schitterende bosgebied. We ontmoeten zelfs vrij vroeg een tweetal bijna zwarte reeën en een vrouwtje met kalf steekt later op haar gemak een veld over. We vinden paddenstoelen en een mestkever met grote oranje stippen. We leren dat jonge hulstblaadjes niet scherp maar zacht zijn, zo zacht dat ze een lekkernij vormen voor ree en hert. Weer een “herten-bonsai” maar nu in de vorm van een struikje hulst  dat nog vele jaren piepklein zal blijven. Mede door het fraaie weer werd het een aangename wandeling met veel bijzondere aspecten.