Zaterdag 15 december trokken deb rasterploeg voor de derde keer naar Het Spelderholt.
Midden in de bossen ligt een oude wildweide met aan de rand een observatiescherm. Aan de overzijde van de weide staan grove dennen, vrij ver uit elkaar, en de ruimte daartussen is in de loop der jaren vol gegroeid met een ondoorzichtig woud van Amerikaanse Vogelkers. De zoel in dit bos was vanaf het  observatiescherm ook nauwelijks meer te zien. Al met al een situatie die de terreineigenaar, Staatsbosbeheer , een doorn in het oog was.

Lennard Jasper van SBB schakelde de rasterploeg in om hier weer een fraai terrein van te maken waar mens en wild graag komen. Gewapend met 3 kettingzagen, elk met een gecertificeerde bestuurder, gingen de rasteraars als de brandweer!  De 30 rasteraars hadden de handen vol aan het op rillen slepen van de afgezaagde takken en stammetjes. Het fatsoeneren van de rillen vroeg ook nog heel wat knip- en zaagwerk met de hand. Alles werd op aanwijzing van Lennard zo neergelegd dat het wild er zonder veel moeite kan passeren. Dus de rillen ver uit elkaar en zo dat volgend jaar vanaf het scherm de minste zicht ontnomen wordt.
Naast het opruimen van de prunus en het weer zichtbaar maken van de zoel, wordt er binnenkort ook een nieuw scherm geplaatst. Het ligt al in delen in de werkschuur van SBB.  De standplek zal wat opgehoogd worden, waardoor het zicht nog beter wordt. Ook zal de aanlooproute voor de bezoekers zo aangepast worden dat het wild op de weide niet bij voorbaat op de vlucht slaat, waarschijnlijk door aardwallen aan weerszijden van het scherm op te werpen die de bezoekers aan het oog van het wild onttrekken.
De afgezette prunus zal naar verwachting door het wild kort worden gehouden, waardoor het uitzicht goed blijft.

Samen met de nieuwe observatie bij Vierhouten heeft Staatsbosbeheer straks een paar fantastische plekken gecreërd om wild te observeren. Nu nog een goede bewegwijzering. De rasterploeg is best een beetje trots dat ze hier ons steentje aan konden bijdragen, ondanks de zweetdruppels die het kostte.

Voor die zelfde dag lag er ook een uitnodiging van SBB om ’s middags hun vrijwilligersdag  te bezoeken in de Theaterzaal  bij Radio Kootwijk . Ondanks de vermoeienissen van het werk trokken toch een achttal rasteraars naar dit gebeuren.

Zij kregen een inkijkje in de keuken van SBB en hoorden over de moeilijkheden en de mogelijkheden v.w.b. het natuurbeheer en –beleid in financieël zware tijden. Ook waren er enkele presentaties over o.a. de jeneverbes, vleermuizen, en een overzicht van wat de eigen vrijwilligers van SBB zoal deden: een enorm scala van acties.

Er werd afsluitend nog een korte wandeling gemaakt rond gebouw A (de z.g. Kathedraal).