Het is zaterdagmiddag 13 april als we om 17.30 uur verzamelen op de parkeerplaats van Natuurmonumenten nabij het landgoed Oud Groevenbeek.  Ton Swanink onze gids van vandaag legt uit hoe het allemaal is begonnen. In de prehistorie, zo’n 150.000 jaar geleden in de voorlaatste ijstijd, hebben gletsjers de stuwwallen van de Veluwe , de loop van de IJssel en de Sallandse heuvelrug gevormd. De daarop volgende ijstijd waarin het ijs Nederland niet meer heeft bereikt zijn grote lagen dekzand afgezet en zijn de leemlagen steeds meer verticaal komen te liggen. Hierdoor is op diverse plaatsen het grondwater aan de oppervlakte gekomen waardoor de  beken zijn ontstaan. De eerste tekenen van bewoning van het gebied stammen uit de steen-  en  bronstijd. Stille getuigen zijn de grafheuvels en het urnenveld op de hei. Ook vinden we  bewijzen  van houtskoolproductie. In de 16e eeuw wordt voor het eerste melding gemaakt van de bouw van een papiermolen bij de Groevenbeek. Later volgen een tweetal boerderijen. Na de Franse overheersing vinden diverse uitbreidingen plaats van het landgoed. In 1903 wordt het gesplitst in het huidige Nieuw Groevenbeek en Oud Groevenbeek.

Ton en de inleiding van een zeer interessante wandeling.

(Voor wie behoefte heeft aan een gedetailleerd verhaal over de historie, het heden en de toekomst van Groevenbeek verwijzen we naar een studie van Natuurmonumenten. De link naar dit 30 pagina’s tellende document vindt u onderaan dit artikel.)

 

Wij gaan eerst aan de wandel.

Nieuw Groevenbeek
Op nieuw Groevenbeek bevinden zich een boerderij met schaapskooi en een aantal houten huizen, veelal recreatiewoningen uit het begin van de 20ste eeuw. Groevenbeek had het eerste recreatiepark van Nederland. Dit deel is in particulier bezit en wordt beheerd door een stichting.  Het gebied wordt doorsneden door de Hanzewegen en een postweg. Aan het einde van de  Franse tijd is het , toen nog niet beboste gebied, gebruikt voor het verblijf van een  leger kozakken als onderdeel van de geallieerde legers die Napoleon verdreven uit ons land.

De boerderij.                                                                De zwaluw, een van de houten huisjes

We lopen door een fraai gebied met brede lanen, zien de grote oude eikenboom waaronder Napoleon zou hebben uitgerust en bekijken met enige verbazing de bewegwijzering midden in het bos.


We steken de Putterweg (de verbinding tussen Putten en Ermelo) weer over en gaan via de Groevenbeekse Heide     (met de vennen, grafheuvels en urnenveld) naar Oud Groevenbeek.


Oud Groevenbeek.
Het landgoed is sinds 1968 eigendom van Natuurmonumenten.
Op landgoed Oud Groevenbeek is van alles te zien. Een statige villa vormt het stralende middelpunt van een variatie aan bossen met mooie zichtassen, een watertoren, een druivenkas, percelen hakhout en landbouwgrond. Het landgoed is ingericht om geheel zelfstandig te kunnen zijn.

Men verbouwde alle noodzakelijke gewassen zelf. Er was zelfs een wasserij met heuse verwarmde drooginrichting.  Het vee zorgde voor vlees en melk. En in de druivenkas uit 1915 worden  nog steeds de druiven geteeld van de “Chateau Oud Groevenbeek” Jaarlijks worden nog  zo’n 150 flessen gebotteld.,
Ook bijzonder is het “Groevenbeek pad”  een aangepaste wandelroute voor visueel gehandicapten.
De Groevenbeek loopt dwars door het landgoed en via de vijver van de villa.

De Groevenbeek
De druivenkas en de watertoren

In de watertoren wonen kerkuilen. Het landgoed heeft een enorme variatie aan bijzondere insecten en we treffen er verder de zwarte en de groene specht, haviken, buizerds, sperwers, wespendieven en de bosuil.
Ook vinden we konijnen, diverse soorten muizen, vleermuizen, eekhoorns en andere kleine zoogdieren, boommarters, vos, das (burcht op het landgoed), ree en in het oostelijke deel  edelherten  en wilde  zwijnen.   Via een van de “zicht-assen”  komen we na bijna 3 uur weer terug op de parkeerplaats. Moe maar tevreden.


Een bijzonder interessante excursie op een prachtig landgoed, waar,  zoals Natuurmonumenten dit beschrijft,  Natuur en Cultuur samengaan. Voor ons mag de rijke historie daar ook bij genoemd worden.

N.B.
Voor een volledige beschrijving  en alle informatie van het landgoed kunt u terecht op de volgende link naar de “Natuurvisie Landgoed Oud Groevenbeek 2009