Vereniging Het Edelhert bij Provincie Drenthe voor brainstormsessie hertenbeleid
De Provincie Drenthe heeft dit op 9 maart dit jaar het nulstandbeleid voor edelherten, damherten en wilde zwijnen opgeheven. Dat betekent dat deze dieren er nu welkom zijn. Bij hoeveel wild de grens zal komen te liggen is nog onduidelijk, maar dit is een grote stap voorwaarts en zeer verheugend nieuws.
De Provincie moet hierop nu beleid maken en om daarbij een begin te maken nodigde de provincie Drenthe een aantal instanties en organisaties uit voor advisering en om samen te brainstormen over te voeren beleid.
Hierbij was ook Vereniging Het Edelhert uitgenodigd. Namens de Vereniging zijn Bart Castelein en Janoh de Groot naar het Drenthse Leek geweest om daar in de middag van 27 juni mee te denken over nieuw beleid in Drenthe. In september volgt een tweede bijeenkomst.