Thema: DOELSTANDEN

Met genoegen begroeten wij ieder lid op onze ledendag op zaterdag 2 november a.s. in het Koetshuis op het landgoed Heuven in Rheden. Een dag vol inspiratie en ontspanning voor degene die het hert een warm hart toedragen.
Met interessante sprekers, experts die in deze schitterende locatie een boeiende inleiding over het thema doelstanden zullen verzorgen. Na de lunch volgt een heerlijke wandeling onder leiding van deskundigen van Natuurmomenten. U bent verzekerd van de laatste informatie over plannen en ontwikkelingen o.a. over het wildbeheer in dit mooie natuurgebied.

HET PROGRAMMA
09:15 u    Inloop met koffie
09:45 u   Welkomstwoord van de Voorzitter
10:00 u   1ste spreker; Gert Jan Spek, secretaris van Vereniging Wildbeheer Veluwe
10:45 u   Koffie
11.00 u   2de spreker; Ing. Age T. Fennema, Rentmeester van Middachten
11:45 u   3de spreker; Dirk-Siert Schoonman, voorzitter Noord Gelderland van LTO Noord
12:30 u   Lunch
13:30 u   Intro wandeling
14:15 u   Wandeling, geleid door vrijwilligers van Natuur Monumenten
15:30 u   Afsluitende borrel

De kosten voor het bijwonen van deze dag bedragen € 15,- per persoon. U kunt zich tot uiterlijk 1 week voor de ledendag opgeven door de bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL52RABO0147384508 t.n.v. Vereniging Het Edelhert. Bij uw betaling graag uw naam vermelden en Ledendag 2013. Per lid is een introducé toegestaan.