Hoog Soeren - Na enkele jaren op andere locaties op de Veluwe de ALV gehouden te hebben, is Vereniging Het Edelhert weer teruggekeerd naar haar 'roots' en vindt de ALV van 8 maart 2014 weer in het Aardhuis plaats.

Eerder vond de ALV plaats in de Elpeter Struiken op de Noord-Veluwe in conferentiecentrum Mennorode in Elspeet, daarvoor in de Ossenstal in de Dellen op de Oost-Veluwe en de laatse keer in “De Landing” in Schaarsbergen.

Naast het huishoudelijk gedeelte met onderwerpen als o.a. financiële jaarverslag, begroting, benoeming kascommissie en bestuurswisselingen, zal een gouden stang uitgereikt worden aan een lid, die veel voor de vereniging betekend heeft. Na de lunch volgt een presentatie over Het Kroondomein Het Loo door Hans Bleumink en Jan Neefjes, daarna een wandeling en aansluitend de borrel.

Voor het gehele programma en de uitnodiging (voor leden) zie het tijdschrift "Het Edelhert".