De Algemene ledenvergadering van Vereniging het Edelhert is gehouden op zaterdag 8 maart in het Aardhuis in Apeldoorn.
De dag kenmerkte zich door een aangenaam lenteweer. De dag werd stemmig geopend door de jachthoornblazers van het Aardhuis. 'Het was een zeer goed gevoel die weer te horen op deze plaats', na een dankwoord aan de aanwezigen opent de voorzitter de Jaarvergadering met deze woorden. Om daarna aandacht te vragen voor een moment van stilte voor het overlijden van ons erelid van verdienste, de schrijver van onder andere het boek 'Het Edelhert', voormalig voorzitter van de vereniging, initiatiefnemer van ecoducten Dick van den Hoorn. Maar ook voor zes andere leden die vorig jaar zijn overleden.

'Voor een relatief kleine natuurvereniging is er veel werk verzet.' aldus de voorzitter. Opmerkelijk moment was het verlenen van het erelidmaatschap van verdienste aan Rob van Baarle. Hem werd de gouden tak met briljant opgespeld.

Leuk nieuwtje: naast een vernieuwde WOP-atlas komt er ook een nieuw apart boekje over hoe je te gedragen in de natuur om edelherten te kunnen zien. Hoe edelherten aan te spreken, met welke wind moet je hoe het bos in en meer van dit soort weetjes. Velen van ons zullen hier bekend mee zijn, maar we willen graag anderen hierover informeren.

Er wordt vermeld over het legaat dat ons is nagelaten door Dick van den Hoorn en het voornemen om hier een Dick van den Hoornfonds mee op te richten. Enkele intimi van de overleden oud-voorzitter zullen hierin zitting nemen en initiatieven voordragen aan het bestuur voor besteding van de gelden in de sfeer van de gever. Een eerste idee is een Dick van den Hoorn wandelpad vanuit Hotel Hoog Soeren, waar Dick zijn koffie dronk en als oud journalist van de krant de Telegraaf las.

Nadat het officiële gedeelte is afgerond was er voor de lunch gelukkig nog tijd voor een borrel.

Na de lunch een lezing over het Kroondomein door de schrijvers van het 'Het Kroondomein', de heren Hans Bleumink en Jan Neefjes. Het Kroondomein is het grootste landgoed van Nederland. Het beslaat zo'n 10% van de Veluwe. Na de interessante lezing leidde Teus van de Bunte een excursie aan de zuidkant van de Amersfoortseweg. Uit de lezing weten we dat dit het Stadhouderlijke bos is genoemd.

 

De Jachthoornblazer Het Aardhuis

Ab Hofman wordt bedankt door de voorzitter

Maaike Strikweerda krijgt ook een bloemetje voor haar coördinatiewerk excursies.

Marjan Oudshoorn licht de financiële gegevens toe.

De kascontrolecommissie heeft de cijfers gecontroleerd en in orde bevonden

De voorzitter neemt afscheid van bestuurslid Rik Schoon

Janoh de Groot versterkt het bestuur vanaf vandaag als bestuurslid

Rob van Baarle ontvangt de Gouden Stang (met briljantje) voor zijn inzet voor Het Edelhert

Uit de pet worden vier namen getrokken voor het zichtbaarheidsonderzoek Hoog Buurlo van wild.

De catering werd aangeleverd door Ter Weele en verder verzorgd door Marjan en Eline.