Dat de WOP-atlas uitverkocht is, is jammer maar ook verheugend. Wij zijn blij dat er zoveel mensen zijn die ons wild op de Veluwe via de beste plekken op de Veluwe willen zien. En de atlas helpt daarbij. We zijn nu de tweede druk aan het voorbereiden. Kleine wijzigingen en enkele verbeteringen worden doorgevoerd. Dank aan diegene die feed-back hebben gegeven. Belangstellenden kunnen intekenen voor de tweede druk, die ruim voor de zomervakantie verschijnt. Zie hier.