Spelregels van de Fotowedstrijd “Het Edelhert in zijn Natuurlijke Leefomgeving”.
1. Door deelname aan de fotowedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze spelregels.
2. Deelnemers zijn geen beroepsfotografen.
3. Interpretatie van de “Natuurlijke Leefomgeving”: De organisatie van de fotowedstrijd accepteert foto’s van edelherten die gemaakt zijn in een natuurlijke omgeving, zoals de vrije wildbaan van de Veluwe, en ook in een semi-natuurlijke omgeving, zoals bijvoorbeeld Wildpark het Aardhuis, mits de foto wel de indruk van een natuurlijke omgeving geeft en dat eventueel storend hekwerk, voederbak of een voer strooiende faunabeheerder niet in beeld komt.

4. Bestuursleden van de Vereniging Het Edelhert, leden van de fotowedstrijdwerkgroep en juryleden van deze fotowedstrijd en huisgenoten/familieleden zijn uitgesloten van deelname.
5. Deelnemers kunnen voor deze wedstrijd maximaal drie zelfgemaakte digitale foto’s uploaden.
6. De foto's moeten minimaal een resolutie van 6MP (Megapixel) hebben (3000 x 2000 pixels of 2000x 3000 pixels) en in JPEG-format (.jpg / .jpeg ) zijn. De maximum bestandsgrootte is 10MB per foto.
7. Uw foto’s kunt u uploaden via het formulier op de Website van de Vereniging. U komt door het aanklikken van de link op de aankondigingspagina automatisch op het Deelnameformulier  Fotowedstrijd.
Vervolgens kunt u in de vakjes, uw persoonlijke gegevens en uw lidmaatschapsnummer invullen.
(Uw lidnummer is te vinden op de adressticker van het Verenigingsblad)
Ook kunt u per foto de titel, een beschrijving en een aantal technische gegevens van de foto invoeren.
In het formulier vindt u voor ieder van de 3 in te zenden foto’s een vakje bladeren/bestand kiezen, om de betreffende foto van uw harde-schijf te selecteren en zo in te voeren.
Onderaan het formulier vindt u dan de knop Verstuur de foto’s.  

8. De inzendingstermijn loopt tot en met 09-10-2015.
9. Foto’s mogen niet creatief-artistiek bewerkt zijn. Het gaat om natuurfoto’s en niet om digitale kunst. Toegestaan is wel het optimaliseren van de foto’s door de normale basistechnieken, het bijsnijden, bewerking van contrast en belichting en eventueel verscherpen en enig stempelwerk.
10. Deelnemers aan de fotowedstrijd gaan ermee akkoord dat de foto’s en hun naam, vrij van alle rechten, door de Vereniging Het Edelhert kan worden gepubliceerd in het Verenigingsblad en/of op de Website van Het Edelhert. Ook is de Vereniging Het Edelhert gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen.
11. De naam van de deelnemende fotograaf wordt steeds, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld.
12. De inzending moet eigen werk zijn, zodat de rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer zelf. De deelnemer vrijwaart De Vereniging Het Edelhert voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.
13. De deelnemer vrijwaart De Vereniging Het Edelhert voor claims van geportretteerden.
14. De natuur wordt niet verstoord bij het fotograferen. (Hanteer zo veel mogelijk de “Gedragscode Natuurfotografie” van Natuurmonumenten.

15. De jury beoordeelt de ingezonden foto’s anoniem en zo objectief mogelijk.
16. Over de beoordeling en uitslag kan niet met de jury worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.
17. De winnaars krijgen tenminste twee weken voor de Prijsuitreiking per e-mail en/of telefonisch persoonlijk bericht van de uitslag. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Ledendag van de vereniging in de herfst van 2015.
18. Prijzen: De beste 20 foto’s worden met naamsvermelding gepubliceerd in het Verenigingsblad. Een selectie van prijswinnende foto’s wordt tevens gebruikt voor de productie van de speciale kalender 2016, die alle leden van de Vereniging zullen ontvangen.
De inzenders van de prijswinnende foto’s 1 t/m 3 ontvangen een exclusieve vergroting van hun ingezonden foto.  Eventueel gewonnen prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd.

19. De foto hoeft niet van recente datum te zijn.
20. Foto’s die vanwege een lage kwaliteit niet bruikbaar zijn voor publicatie worden na de uitslag definitief verwijderd uit het Archief van de Vereniging.
21. Foto’s die op welke manier dan ook niet passen binnen het wedstrijdthema, worden gediskwalificeerd en na de uitslag verwijderd.
22. De wedstrijdorganisatie zal t.a.v. de persoonsgegevens van de deelnemers steeds de geldende privacywetgeving in acht nemen. De persoonsgegevens van de deelnemers zullen niet worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt, de deelname aan deze Fotowedstrijd. Indien de wedstrijdorganisatie de foto’s voor een ander doel wil gebruiken dan in de spelregels staat vermeld, dan vraagt zij daarvoor uitdrukkelijk toestemming aan de deelnemers.