Het is 1 november en een mooie dag. Het blad van de bomen prijkt in volle herfsttinten. In het Don Bosco gebouwtje in Assel komen de leden van de vereniging bijeen. Het thema van de dag 'het Dick van den Hoorn fonds'. Assel is een passende plaats voor een dag over dit thema. Dick van den Hoorn, naamgever van het fonds woonde in Hoog Soeren en was kind aan huis in dit gebied. Interessant feit: in Assel kwamen vroeger de edelherten per trein aan uit Roemenië en Polen ter verversing van de populatie.

 

Voorzitter Jozef Linthorst opent de bijeenkomst. De in 2013 overleden Dick van den Hoorn, die samen met Jan van Haaften onze vereniging heeft opgericht, liet ons een legaat na van 40.000 euro. Het bestuur heeft gemeend een fonds op te moeten richten om te adviseren over het beheer van de gelden. In het fonds heeft zitting Marjan Oudshoorn, zij krijgt het woord om de bedoeling en werkwijze van het fonds uiteen te zetten. Gevolgd door Rein Mulder die inhoudelijk de eerste activiteit van het fonds uitlegt, namelijk een fotowedstrijd.


Als prijzen van de wedstrijd worden genoemd: plaatsing van de prijswinnende foto's in het blad 'het Edelhert', een hotelovernachting en een vergroting van de foto op canvas.

Van den Hoorn was een groot voorstander van wildweides en ecoducten en van recreanten die de natuur bezoeken, dus mogelijk dat er na de fotowedstrijd iets in die richting wordt gezocht ter bestemming van het fonds.

De volgende spreker is Ton Heekelaar. Voormalig faunabeheerder Natuurmonumenten behandelt het edelhert vroeger en nu. Heekelaar is een smakelijk verteller, uit eigen ervaring als natuurbeheerder in de Imbosch waar hij menigmaal met Dick van den Hoorn te maken had. Het is een buitengewoon interessante geschiedenisles.

Na de uitstekend verzorgde lunch, door familie Oudshoorn gaat het middaggedeelte van start.

Eén spreker en nog één excursie te gaan. Hans Bekker is landelijk coördinator MJPO Rijkswaterstaat, meerjarenprogramma ontsnippering. Hij geeft een inkijkje in de wereld van de ecoducten en de essentie van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur). 1. verbetering van kwaliteit van de gebieden, 2. het vergoten van oppervlakte natuur, 3. het minimaliseren van negatieve en optimaliseren van positieve invloed op de gebieden, 4. het verbinden van natuurgebieden.


Een veiling van stukken uit de nalatenschap van Van den Hoorn levert een mooi bedrag op. Er wordt flink geboden.

Het laatste onderdeel van deze dag is een leuke excursie onder leiding van Rob Schuitemaker in de omgeving komt een prettige dag ten einde.