Ook tijdens de vakantie is er door het bestuur gewerkt aan de verenigingsactiviteiten. Ter informatie aan de leden hierbij een opsomming van de belangrijkste plannen welke opgestart zijn en/of staan op de uitvoeringslijst.

Extern
Oostvaardersplassen. De bijeenkomst van de Tweede Kamer, gepland op 2 juli is verschoven naar 24 september. Het aantal vragen van de diverse politieke partijen aan de Staatssecretaris was blijkbaar dusdanig groot dat uitstel nodig was. Dus 24 september komt er een laatste mogelijkheid om de Tweede Kamer over de OVP te informeren. Dus uitstel maar geen afstel. Het bestuur en de werkgroep Leefbaar OVP zijn in gesprek met provinciale en landelijke politici om deze laatste kans te benutten om een verandering te krijgen van beleid.

Genetisch onderzoek. Samen met Alterra en sponsors zijn er gesprekken en wordt er gekeken naar de mogelijkheid om eind van het jaar of begin 2016 een presentatie voor geïnteresseerden te organiseren. Een artikel in het zomernummer heeft hier uitgebreid aandacht aan gegeven. Het onderzoek geeft nu al leuke resultaten en wij zijn ook benieuwd naar bijvoorbeeld de resultaten van het monsteronderzoek van de twee dode zwervende herten uit Assen en Maurik (Betuwe).

Amsterdamse Waterleiding Duinen. Het bestuur heeft begin juni een werkbezoek aan de AWD gebracht. Zoals Rik Schoon, onze damhertspecialist wel eens heeft gezegd: “damherten kun je stapelen”. Zo is de situatie op dit moment in deze duinen. 3000 dieren (zonder de aanwas van deze zomer) op 3300 ha is niet niks. Het gebied is behoorlijk aangetast en hier heeft de andere fauna en flora fors van te lijden. De Gemeenteraad van Amsterdam zal nu toch eindelijk een beslissing moeten nemen. Wij willen daar snel alle aandacht aan geven, indien mogelijk op 26 september!

Faunabeheerplan Gelderland 2015-2019. In dit goedgekeurde plan zijn een aantal nieuwe ideeën betreffende het beheer van edelherten en damherten opgenomen. Wij zijn voornemens om dit eerste jaar goed te evalueren, mogelijk met andere partijen.
Franse tunnels voor herten. Vorig jaar heeft er een artikel in het tijdschrift gestaan over onze contacten met een Nederlandse agrariër in Frankrijk die problemen kreeg door de aanleg van de autobaan A71. Haar landgoed werd doorsneden door deze weg waardoor er een ‘ophoping’ ontstond op haar grond van edelherten en zwijnen. Op ons advies heeft Alterra ter plaatse de zaak beoordeeld en er is nu een rapport uitgebracht. De conclusie is: De twee faunatunnels van 7 en 8,5 meter breed, 4,5 meter hoog en 29 meter lang beoordelen we als niet geschikt voor frequent gebruik door het Edelhert en Wild Zwijn. In het winternummer zullen we hier verder aandacht aan geven.

Intern
Extra Ledenvergadering op 26 september a.s. Om in de vakantietijd ruimte, lunch en sprekers georganiseerd te krijgen is een hele toer. Er zijn blijkbaar meer verenigingen die een extra vergadering organiseren omdat alle gebruikelijke gelegenheden bezet zijn.
Nieuwe bestuursleden. Wij zijn hoopvol in gesprek met een aantal, mogelijk nieuwe bestuursleden. Als dit allemaal lukt dan draaien deze aspiranten mee tot de ALV in maart 2016 waarin een verkiezing kan volgen.
Cursus Veluws grofwild. De voorintekening voor deze cursus was een succes! Wij gaan in contact met de cursusorganisatie om een en ander af te spreken en te organiseren. Mocht je nog interesse hebben laat het snel even weten secretaris@hetedelhert.nl
Fotowedstrijd. De oproep voor deelname aan de fotowedstrijd heeft weer diverse nieuwe inzendingen opgeleverd. Het deelnameformulier en de manier van inzenden staan op de website onder het kopje Fotowedstrijd. Voor 9 oktober kunnen er nog net een paar geweldige bronstfoto’s worden ingezonden, succes!
Rasterploeg bestaat 25 jaar. De datum van 12 december is door de organisatie van dit feest inmiddels vastgesteld om dit te vieren. In ons tijdschrift staat de aankondiging.
Gesprek kernfunctionarissen. Welke wensen zijn er betreffende het gebruik van de communicatiemiddelen binnen de vereniging. Onder verenigingsnieuws kun je onze bestuursnotitie vinden. Het is niet meer gelukt om dit voor de vakantie te regelen maar we gaan er nu mee aan de gang.
Excursies. Het zoeken naar een opvolging voor Maaike Strikwerda heeft geresulteerd in een kandidaat voor deze leuke klus. Jullie horen van ons als de gesprekken zijn geweest.
Voorlichtingstand. Ron Risseeuw en Wilma Vree bezoeken met hun voorlichtingstand minstens twee markten per maand. In november gaan we gezamenlijk hun geweldige inzet evalueren en bezien wat we verder nog kunnen doen.                  

Tot slot. Alles bij elkaar weer een behoorlijke agenda. Mocht je er iets voor voelen om ook je steentje bij te dragen dan hoor ik dat graag. voorzitter@hetedelhert.nl

Jozef Linthorst

P.S. Vergeet niet, mocht dit al niet gebeurd zijn je mailadres op te geven aan secretaris@hetedelhert.nl, vergezeld van naam en toenaam. Dat mailadres geeft ons de mogelijkheid om je snel te bereiken met bijzondere informatie.