Voor 2017 heeft u een verzoek tot contributiebetaling ontvangen, in tegenstelling tot voorgaande jaren te voldoen op rekening NL76ABNA0461930846. De reden is een belangrijke kostenbesparing voor het betalingsverkeer bij ABNAMRO.
Wilt u bij uw betaling uw lidmaatschapsnummer of uw postcode + huisnummer vermelden? Hierdoor is een snelle verwerking mogelijk. Uw betaling graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 januari 2017.

Hartelijk dank voor uw medewerking.
 
Paul Buitenhuis
Wnd penningmeester
Vereniging Het Edelhert