Na een succesvolle wildzichtbaarheidscursus vorig jaar voor vrijwilligers van VhE heeft het bestuur besloten om dit najaar nogmaals een cursus te organiseren, maar ditmaal voor een ruimer publiek. Deze cursus is voor iedereen die mee wil werken aan het vergroten van zichtbaarheid van wild. 

De cursus is voor iedereen die:

1. meer wil weten hoe het wild - i.h.b. het edelhert - reageert op verstoringen van menselijke of andere aard. Er is zelfs voor de cursus een uniek denkmodel uitgewerkt i.s.m. Wageningen Universiteit waarin je op basis van de meest bepalende factoren een uitspraak kunt doen over de mate van verstoring en het effect ervan op de wilde hoefdieren.
2. meer wil weten over waarom bepaald beheer wel zorgt voor zichtbaar wild en ander beheer niet.
3. wil weten welke rol wildweiden en -akkers spelen in het hele zichtbaarheidsvraagstuk van onze wilde hoefdieren.
4. geïnteresseerd is in wildobservatieplaatsen als middel/locatie om de wilde hoefdieren te kunnen observeren. De cursist leert de goede en mindere kanten van bestaande WOP's bepalen en voorstellen voor verbetering te doen.

De cursus zal bestaan uit vijf avonden inclusief een buitenles en een eindpresentatieavond en is open voor vrijwilligers en leden van Vereniging het Edelhert. Ook niet leden kunnen deelnemen, zij die geen lid zijn worden door het volgen van de cursus automatisch lid van de Vereniging het Edelhert voor één jaar (2018). Als deze personen na een jaar niet meer lid willen zijn moeten zij dat voor 1 dec 2018 te kennen geven bij de penningmeester.

De cursus is ontworpen voor VhE en staat onder leiding van Bas Worm met als mededocenten Rik Schoon en Johan Wensink, mensen met een juiste mix van theorie en praktijk!

De cursus zal worden gehouden in de Werkschuur op het landgoed Tongeren, Tongerense weg 212 te Epe en zal starten eind oktober.

Onder voorbehoud zijn de data en het programma:

Planning:

Onderwerp:

Datum (onder voorbehoud)

Dagdeel 1: Bas

thema 1: (natuurlijke) schuwheid

donderdag 26 okt 2017

Dagdeel 2: Bas

thema 1: (natuurlijke) schuwheid

donderdag 9 nov 2017

Dagdeel 3: Rik

thema 2: wildweiden en -akkers

donderdag 23 nov 2017

Dagdeel 4: Johan

thema 3: beheer en jacht

donderdag 7 dec 2017

Dagdeel 5: veldexcursie

thema 4: beoordeling en advisering WOP's

zaterdag 16 dec 2017

Dagdeel 6: Presentaties evaluaties

thema 4: beoordeling en advisering WOP's

donderdag 25 jan 2018

De kosten voor de cursus zijn E 200,-- voor leden en E 250,-- voor niet leden, over te maken op NL52RABO 0147384508 ten name van Vereniging het Edelhert.

Inschrijvingen via de mail: secretaris@hetedelhert.nl

De inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zijn pas definitief als de betaling is ontvangen. Het maximaal aantal deelnemers is gesteld op 25, er zijn al aanmeldingen binnen.