De jaarlijkse ledendag zal dit jaar worden gehouden op het landgoed Appel in Nijkerk en zal in het teken staan van de ontwikkeling en het beheer van een particulier landgoed en een roodwildpopulatie in de WBE Nijkerk en omgeving.

Wij worden ontvangen op Landgoed Appel door Hein van Beuningen, lid van onze vereniging.

 

Programma:

12.00 uur: Ontvangst met koffie en Gelders Krentenbrood op de deel van Hoeve A‘Hof. (Appelsestraat 25 Nijkerk). De deel is niet verwarmd dus warme kleding is aanbevolen.

12.30 uur: Rondwandeling in het cultuurhistorische deel van het landgoed.

13.30 uur: Vertrek van hoeve A’Hof naar 'de Belleman', Eendrachtstraat 97, 3785 KT Zwartebroek

14.00 uur Presentaties:

   1: Historie, actuele situatie en toekomstperspectief van Appel als belangrijke EHS verbinding naar het noorden en zuiden. 

      Door: Hein van Beuningen

   2: De gedoogregeling en het beheer van Edelherten op het landbouwgebied in de WBE Nijkerk e.o. waar het landgoed Appel een  

      onderdeel van is. Door: de heer Hans Ernsten, secretaris Vereniging Wildbeheer Veluwe.

15.00 uur: borrel en maaltijd.

 

Leden kunnen zich opgeven door overmaken van 15,00 pp op rekeningnummer NL52RABO 0147384508 t.n.v. Vereniging het Edelhert.  

   Per lid is één introducé welkom.

Nick van Adrichem secretaris