Er zijn nog enkele plaatsen! Er zal een wachtlijst worden aangelegd, aanmelden is dus altijd zinvol.

Deze cursus zou in september plaatsvinden, maar ivm met een gebroken been van de cursusleider is deze uitgesteld (hieronder vindt u de nieuwe data).

Vereniging het Edelhert (VhE) organiseert opnieuw een cursus 'aanspreken van roodwild', na een succesvolle eerste editie in het afgelopen jaar. In deze cursus zal worden ingegaan op alle aspecten van het edelhert zoals leeftijd, conditie en geweivorming. Ook het vrouwelijk wild zal aan bod komen.

De cursus is voor leden van de VhE maar ook voor niet leden. Niet leden die de cursus volgen worden automatisch lid van de VhE. Het lidmaatschap wordt automatisch voortgezet, indien gewenst is dit lidmaatschap na dit jaar te beëindigen moet dit wel worden opgezegd. Wij hopen natuurlijk dat u ons werk wilt blijven steunen en lid blijft.

In het onderstaande schema vindt u de data en inhoud van de cursus, alsmede de kosten en hoe u zich kunt inschrijven.

12 maart 2020 - Bas Worm

Introductie op de opzet van de cursus.

Aanspreken: wat is dat?

Introductie op de bepalende kenmerken (theorie):

  • Lichaamskenmerken
  • Gedragskenmerken

26 maart 2020 - Ton Heekelaar

Aanspreken van edelherten in de vrije wildbaan: inbreng kennis vanuit jarenlange praktijkervaring.

Verdere verdieping van de bepalende kenmerken.

Wat is de beste periode om aan te spreken (op leeftijdsklassen)?

Wat is het verschil van open wildbaan met de gesloten wildbaan/-banen?

9 april 2019 - Johan Wensink

Aanspreken van edelherten in de gesloten wildbaan: Hoge Veluwe.

Inbreng kennis vanuit jarenlange praktijkervaring. Verdere verdieping van de bepalende kenmerken.

Wat is het verschil met de vrije wildbaan/-banen?

Nog nader in te vullen (zowel qua inhoud als locatie als tijdsbestek. Voorstel komt bij de 1e lesavond.) - Johan, Ton, Bas.

  • De avonden zullen worden gehouden in de werkschuur op Tongeren: Tongerenseweg 212 te Epe.
  • Op de eerste lesavond komt een voorstel en toelichting over de vierde bijeenkomst in het veld.
  • De kosten voor de cursus zijn E 200,-- voor leden en E 250,-- voor niet leden, over te maken op NL52RABO 0147384508 ten name van Vereniging het Edelhert.
  • Opgeven graag via: secretaris@hetedelhert.nl.